Evi-Robecopagina's

Omgeving voor beleggers in Robecofondsen

Service & Contact > Hulp bij veranderingen

Hulp bij veranderingen

Een verandering wij staan voor u klaar. Hieronder vindt u de veelgestelde vragen en hulp bij de afwikkeling.

5 veelgestelde vragen

 • Als de rekeninghouder 18 jaar wordt, verwijderen wij de wettelijk vertegenwoordiger(s) van de rekening. De rekening is geblokkeerd totdat de rekeninghouder geïdentificeerd is. Daarna heeft alleen de rekeninghouder toegang tot de rekening.

 • Drie maanden voordat de rekeninghouder 18 jaar wordt sturen wij een aankondiging naar de wettelijk vertegenwoordiger(s). Op de 18e verjaardag sturen wij een uitnodiging naar de wettelijk vertegenwoordiger(s) met het verzoek om het e-mailadres van het kind door te geven. Het kind ontvangt een e-mail met het verzoek om zich te identificeren. Op de 18e verjaardag is de rekening geblokkeerd en worden de wettelijk vertegenwoordigers van de rekening verwijderd. Als de rekeninghouder zich aanmeldt en identificeert, koppelen wij de inloggegevens van de rekeninghouder aan de rekening. En versturen wij een e-mail aan de rekeninghouder zodat hij/zij direct kan inloggen. De rekeninghouder kan inloggen en een eigen tegenrekening opgeven. Als deze is gecontroleerd, kan de rekeninghouder de oude tegenrekening(en) verwijderen en is de rekening vrij te gebruiken.

 • Geef het overlijden zo snel mogelijk aan ons door. Wij bespreken dan de mogelijkheden en bieden een helpende hand bij de administratieve afwikkeling. Wanneer u de volgende documenten al tot uw beschikking heeft, kunnen wij de nalatenschap sneller afwikkelen. Indien voorhanden, een kopie van de verklaring van erfrecht, als deze niet is opgemaakt, een kopie van de akte van overlijden.

 • Het melden van een overlijden doet u online op deze pagina.

 • In uw persoonlijke omgeving kunt u een gemachtigde toevoegen. Selecteer de betreffende rekening in het linker menu, kies onder Rekening, Instellingen wijzigen, Rekeninghouders, Rekeninghouder / gemachtigde toevoegen.

Meerderjarigheid

 • Het e-mailadres van uw kind registreert u hier. De wettelijk vertegenwoordiger heeft de activatiecode per e-mail ontvangen.

 • Drie maanden voordat de rekeninghouder 18 jaar wordt sturen wij een aankondiging naar de wettelijk vertegenwoordiger(s). Op de 18e verjaardag sturen wij een uitnodiging naar de wettelijk vertegenwoordiger(s) met het verzoek om het e-mailadres van het kind door te geven. Het kind ontvangt een e-mail met het verzoek om zich te identificeren. Op de 18e verjaardag is de rekening geblokkeerd en worden de wettelijk vertegenwoordigers van de rekening verwijderd. Als de rekeninghouder zich aanmeldt en identificeert, koppelen wij de inloggegevens van de rekeninghouder aan de rekening. En versturen wij een e-mail aan de rekeninghouder zodat hij/zij direct kan inloggen. De rekeninghouder kan inloggen en een eigen tegenrekening opgeven. Als deze is gecontroleerd, kan de rekeninghouder de oude tegenrekening(en) verwijderen en is de rekening vrij te gebruiken.

 • Als de rekeninghouder 18 jaar wordt, verwijderen wij de wettelijk vertegenwoordiger(s) van de rekening. De rekening is geblokkeerd totdat de rekeninghouder geïdentificeerd is. Daarna heeft alleen de rekeninghouder toegang tot de rekening.

 • Bij het meerderjarig worden dient het kind zich te identificeren en een nieuwe tegenrekening op te geven. Deze tegenrekening dient dezelfde tenaamstelling te hebben als de beleggingsrekening. De rekening wordt geblokkeerd vanaf de 18e verjaardag tot de identificatie en het toevoegen van een tegenrekening hebben plaatsgevonden. Hierna hebben beide rekeninghouders weer toegang tot de rekening.

Nalatenschap

 • Geef het overlijden zo snel mogelijk aan ons door. Wij bespreken dan de mogelijkheden en bieden een helpende hand bij de administratieve afwikkeling. Wanneer u de volgende documenten al tot uw beschikking heeft, kunnen wij de nalatenschap sneller afwikkelen. Indien voorhanden, een kopie van de verklaring van erfrecht, als deze niet is opgemaakt, een kopie van de akte van overlijden.

 • Het melden van een overlijden doet u online op deze pagina.

 • Na de verwerking van de nalatenschap in onze administratie, wordt er direct een overzicht erfbelasting opgesteld. Na de verwerking van de nalatenschap in onze administratie, wordt er direct een overzicht erfbelasting opgesteld en via e-mail toegestuurd.

 • Als executeur testamentair of boedelgevolmachtigde geeft u financiële opdrachten door, door in te loggen op de rekening. Als er sprake is van een gezamenlijke bevoegdheid, geeft u de financiële opdrachten door met een schriftelijk verzoek ondertekend door alle executeurs of boedelgevolmachtigden. Upload het verzoek in de persoonlijke omgeving via Upload documenten.

Uit elkaar gaan

 • Als de rekening toegewezen wordt aan één van de twee partners, kan de rekening op één naam worden gezet. Gebruik hiervoor het Wijzigingsformulier particulier. Als het lastig is om dit formulier door beide rekeninghouders te ondertekenen - en er wel een echtscheidingsconvenant is waarin de rekening en het saldo aan één persoon wordt toebedeeld - kan het formulier met één handtekening (van de blijvende rekeninghouder) en een kopie van het echtscheidingsconvenant worden verstuurd. Upload het verzoek in uw persoonlijke omgeving via Upload documenten.

Handelings- of wilsonbekwaam

 • Wanneer u deze verantwoordelijkheid heeft zijn er twee mogelijkheden. Hebt u zelf geen beleggingsrekeningrekening? Meldt u zich dan aan als gevolmachtigde via de 'vertegenwoordiger toevoegen pagina'. Hebt u zelf een beleggingsrekeningrekening en bent u klant? Neem dan contact op om u aan te melden als gevolmachtigde.

 • Aan- en verkoopopdrachten geeft u door, door in te loggen op de rekening. Overboekingen naar de tegenrekening dient u schriftelijk aan ons door te geven met een ondertekend verzoek. Upload het verzoek in uw persoonlijke omgeving via Upload documenten. Als er sprake is van een gezamenlijke bevoegdheid, geeft u alle financiële opdrachten aan ons door met een schriftelijk verzoek, ondertekend door alle curatoren of door alle bewindvoerders. Upload het verzoek in uw persoonlijke omgeving via upload documenten.

 • Financiële opdrachten geeft u door, door in te loggen op de rekening.

Machtigen

 • In uw persoonlijke omgeving kunt u een gemachtigde toevoegen. Selecteer de betreffende rekening in het linker menu, kies onder Rekening, Instellingen wijzigen, Rekeninghouders, Rekeninghouder / gemachtigde toevoegen.

 • Wilt u een machtiging intrekken? Neem dan contact met ons op. Een medewerker helpt u graag verder met het verzoek.

 • Een gemachtigde heeft inzage in de rekening en kan opdrachten voor de rekening geven.

 • Een gemachtigde mag niet de tenaamstelling van de rekening of een tegenrekening wijzigen, of een andere gemachtigde aanwijzen. Dit mag alleen de rekeninghouder.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Uw fondsen hebben een risico van 7 of minder

Klik op de link "Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Geselecteerde fondsen

Hier vindt u uw geselecteerde fondsen. Bekijk uw selectie en koop uw fondsen eenvoudig aan.

Sluiten