Evi-Robecopagina's

Omgeving voor beleggers in Robecofondsen

Sparen

 • Beleggen en sparen op één rekening
 • Aantrekkelijke variabele rente (2,25%)
 • Altijd vrij opneembaar
Storten

Dankzij de overgang naar Evi van Lanschot kunt u (weer) sparen op uw beleggingsrekening. Bijvoorbeeld om risicospreiding in uw portefeuille aan te brengen. Of omdat u even niet wilt beleggen. U ontvangt spaarrente over het geld dat u niet belegt. Het spaartegoed is ondergebracht bij Van Lanschot Kempen en wordt beschermd volgens het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Een variabele spaarrente van 2,25%

Over uw spaartegoed wordt elk kwartaal rente uitgekeerd. Het rentetarief is variabel en kan veranderen. Bij wijziging ontvangt u een bericht hierover.

Actuele spaarrente
BankVariabele spaarrente
Evi van Lanschot2,25%
Rentetarieven zijn variabel. Het huidige rentetarief van 2,25% geldt vanaf 21 juni 2024.

Nieuwe voorwaarden

Met de toevoeging van sparen gelden er nieuwe voorwaarden. In de voorwaarden is vastgelegd dat u uw spaargeld aanhoudt bij Van Lanschot Kempen en dat dit valt onder het depositogarantiestelsel (DGS).

Depositogarantiestelsel

Hebt u één of meer rekeningen bij Van Lanschot Kempen? Dan valt de som van uw spaartegoeden tot maximaal €100.000 per rekeninghouder onder het depositogarantiestelsel. Hiermee is uw geld tot €100.000 beschermd bij faillissement van Van Lanschot Kempen. Op de dag dat u geld stort of opneemt verloopt de geldstroom via een Van Lanschot Kempen betaalrekening. Uw belegde vermogen valt niet onder het depositogarantiestelsel. Dit wordt door de wet Giraal effectenverkeer en het Beleggerscompensatiestelsel volledig beschermd.

Zo werkt sparen op uw beleggingsrekening

Geld bijschrijven

 • Log in op uw rekening en kies voor Storten om via iDEAL rechtstreeks geld bij te schrijven op uw spaartegoed.
 • Geeft u de opdracht liever door bij uw bank? Controleer dan of uw stortingsvoorkeur op uw beleggingsrekening de juiste instelling heeft. Anders wordt het geld misschien onbedoeld belegd.

Beleggingen aan-/ en verkopen

 • Vanuit uw spaartegoed kunt u beleggingen aankopen (de mogelijkheid om aan te kopen via iDEAL blijft ook bestaan).
 • Uw verkoopopbrengst is de volgende werkdag op uw rekening zichtbaar.
 • Blijft het geld staan? Dan ontvangt u vanaf de 3e werkdag rente over dit spaartegoed.
 • Opnemen van dit bedrag kan ook na drie werkdagen. Soms duurt het iets langer, bijvoorbeeld wanneer een fonds gesloten is vanwege een feestdag.

Kosteninning

 • Dienstverleningskosten incasseren we vanaf uw spaartegoed. Als het saldo niet toereikend is, verkopen we (naar rato) een deel van uw beleggingen.
 • Over spaartegoed betaalt u geen kosten, zoals dienstverleningskosten of transactiekosten.

Veelgestelde vragen

 • Via uw persoonlijke omgeving kiest u voor ‘Storten’. Vul het bedrag in, klik op ‘Verder’. Controleer de opdracht en klik op ‘Verder – naar iDEAL’. Hierna kunt u de opdracht afronden in uw eigen bankomgeving. Het bedrag wordt korte tijd later op het spaartegoed bijgeschreven.

  Het is ook mogelijk om via een bankoverschrijving een bedrag over te boeken. Volg hiervoor de volgende stappen:

  • Controleer de fondsverdeling van uw beleggingsrekening. Wilt u sparen toevoegen aan de fondsverdeling? Pas dan de fondsverdeling aan via Rekening, Instellingen wijzigen, Fondsverdeling.

  • Via uw eigen bankomgeving kunt u nu de overboeking uitvoeren. Gebruik hiervoor onderstaande gegevens:
  IBAN: NL79 FVLB 0699 2222 22
  Ten name van: Van Lanschot Kempen inzake EVI
  Omschrijving of betreft: Vul hier alleen het nummer van uw Evi beleggingsrekening in.

  Het gestorte bedrag wordt vervolgens verwerkt volgens de ingestelde fondsverdeling.

 • U kunt eenvoudig storten via uw persoonlijke omgeving, Storten. Er hoeft dan geen aanpassing gedaan te worden in de eerder ingestelde fondsverdeling. U betaalt via iDEAL en het bedrag wordt automatisch op het spaartegoed bijgeboekt.

  Het is ook mogelijk om via een bankoverschrijving een bedrag over te boeken. Het gestorte bedrag wordt vervolgens belegd volgens de ingestelde fondsverdeling. Volg hiervoor de volgende stappen:

  1. Controleer de fondsverdeling van uw beleggingsrekening. Wilt u sparen toevoegen aan de fondsverdeling? Pas dan de fondsverdeling aan via Rekening, Instellingen wijzigen, Fondsverdeling.
  2. Via uw eigen bankomgeving kunt u nu de overboeking uitvoeren. Gebruik hiervoor onderstaande gegevens:
  IBAN: NL79 FVLB 0699 2222 22
  Ten name van: Van Lanschot Kempen inzake EVI
  Omschrijving of betreft: Vul hier alleen het nummer van uw Evi beleggingsrekening in.

 • We berekenen de rente op uw spaartegoed dagelijks, uitgaande van een jaarlijks rentepercentage van 2,25%. Het saldo op het spaartegoed is direct rentedragend vanaf het moment dat een storting of verkoopopbrengst is bijgeschreven tot aan de dag waarop het wordt overgeboekt naar een tegenrekening of u er fondsen mee koopt. De rente wordt per kwartaal, achteraf, op uw spaartegoed uitgekeerd.

  Voorbeeld: Als u €100.000 op uw spaarrekening heeft staan, dan wordt de dagelijkse rente als volgt berekend: (2,25% / 365 dagen) x €100.000. Dit komt neer op ongeveer €6,16 aan rente per dag. Per kalenderkwartaal tellen we de rentebedragen per dag bij elkaar op. Dit is het bedrag dat wij per kwartaal uitkeren op uw spaarrekening.

  Klik hier om de uitkeringsdata te bekijken.

 • Ja, het spaargeld op uw beleggingsrekening bij Evi van Lanschot valt onder het depositogarantiestelsel. Hebt u één of meer rekeningen bij Van Lanschot Kempen? Dan valt de som van uw spaartegoeden tot maximaal EUR 100.000,- per rekeninghouder onder het depositogarantiestelsel. Het depositogarantiestelsel garandeert dat u uw spaargeld of een deel daarvan terugkrijgt indien wij failliet gaan. Het bedrag dat u terugkrijgt is maximaal EUR 100.000 per klant per bank. Op de dag dat u geld stort of opneemt verloopt de geldstroom via een Van Lanschot Kempen betaalrekening. Uw belegde vermogen valt niet onder het depositogarantiestelsel. Dit wordt door de wet Giraal effectenverkeer en het Beleggerscompensatiestelsel volledig beschermd.

  Hier leest u meer over het depositogarantiestelsel.

 • Door de overgang van uw Robecorekening naar Evi van Lanschot kunnen wij weer sparen aanbieden. Van Lanschot Kempen heeft een bankvergunning terwijl Robeco die niet had. Veel klanten hebben aangegeven dat ze het gemak van een spaarproduct missen. Daarom wilden we zo snel mogelijk sparen opnieuw aanbieden.

 • Uw rekening is beperkt in gebruik, omdat uw klantdossier nog niet op orde is. Zodra uw klantdossier compleet is, heffen wij de blokkade op en daarna is het voor u mogelijk om ook het spaarproduct op uw rekening te gaan gebruiken. Mocht u geld op uw geblokkeerde rekening hebben staan, dan beschouwen wij dat niet als spaargeld. U krijgt daar dus geen rente over. In uw persoonlijke omgeving staat een melding voor u klaar waarmee u uw klantgegevens in orde kunt gaan maken.

 • Voor het handmatig storten van geld gebruikt u voor uw Evi-ONE of Evi-Self Select rekening nog hetzelfde rekeningnummer IBAN: NL79 FVLB 0699 2222 22, ten name van: Van Lanschot Kempen inzake EVI. Bij een handmatige storting vult u in de omschrijving, of bij betreft, alleen het nummer van uw Evi beleggingsrekening in. Let wel op het volgende; controleer vooraf de fondsverdeling van uw beleggingsrekening. Wilt u sparen toevoegen aan de fondsverdeling? Pas dan de fondsverdeling aan via Rekening, Instellingen wijzigen, Fondsverdeling. Het gestorte bedrag wordt verwerkt volgens de laatst ingestelde fondsverdeling.

 • Met ingang van januari 2024 incasseren we de dienstverleningskosten vanaf uw spaartegoed. Het opgebouwde bedrag aan kosten wordt gereserveerd op uw spaartegoed. Hierdoor kunt u niet uw volledige spaartegoed opnemen, alleen het beschikbare saldo dat in het opnamescherm wordt weergegeven.

 • Nee, over spaartegoed betaalt u geen kosten, zoals dienstverleningskosten of transactiekosten.

 • Ja, met de komst van de spaarmogelijkheid incasseren wij vanaf januari 2024 de dienstverleningskosten vanaf uw spaartegoed. Als het saldo niet toereikend is, verkopen we (naar rato) een deel van uw beleggingen.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Uw fondsen hebben een risico van 7 of minder

Klik op de link "Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Geselecteerde fondsen

Hier vindt u uw geselecteerde fondsen. Bekijk uw selectie en koop uw fondsen eenvoudig aan.

Sluiten