Evi-Robecopagina's

Omgeving voor beleggers in Robecofondsen

Vertegenwoordiger toevoegen

U kunt op verschillende manieren betrokken zijn bij een particuliere rekeninghouder; als wettelijk vertegenwoordiger, vruchtgebruiker, curator of bewindvoerder. Wanneer u deze verantwoordelijkheid hebt, helpen wij u graag dit administratief in orde te maken.

Hoe werkt het doorgeven van een nieuwe vertegenwoordiger of bevoegde?

Het doorgeven van een nieuwe vertegenwoordiger kan veilig en eenvoudig via onze website.

1. Verandering in de vertegenwoordiger melden
U kunt een verandering in de vertegenwoordiger op een beleggingsrekening aan ons melden via het formulier onderaan de pagina.

2. Gegevens vertegenwoordiger of bevoegde doorgeven
Na ontvangst van de melding ontvangt de nieuwe vertegenwoordiger een e-mail. In deze e-mail staat een link om het e-mailadres te bevestigen. Na het bevestigen van het e-mailadres kunt u online uw persoonsgegevens aan ons doorgeven. Daarnaast dient u een aanvullend document aan te leveren waaruit blijkt dat u als vertegenwoordiger aan de beleggingsrekening mag worden toegevoegd.

3. U krijgt inzage in de rekening(en)
Na ontvangst van de persoonsgegevens en een aanvullend document, controleren wij hetgeen toegestuurd op juistheid en verwerken dit in onze administratie. Hierna krijgt u inzage in de beleggingsrekening.

Veelgestelde vragen

 • Als aanvullend document accepteren wij één van de volgende documenten:

  • Een kopie van de geboorteakte, adoptieakte of gerechtelijke/geldige benoeming

  Uit het document moet blijken dat u:

  • Als wettelijk vertegenwoordiger op een kindrekening beschikt over het ouderlijk gezag of de voogdij over het minderjarige kind bij Evi van Lanschot;
  • Als bewindvoerder op een beleggingsrekening beschikt over een geldige benoeming door de rechtbank tot bewindvoerder over de rekeninghouder bij Evi van Lanschot;
  • Als curator op een beleggingsrekening beschikt over een geldige benoeming door de notaris, in een notariële volmacht of levenstestament, tot gemachtigde over de rekeninghouder bij Evi van Lanschot
  • Als vruchtgebruiker op een beleggingsrekening beschikt over een geldige benoeming door de notaris, in een testament of notariële akte, tot vruchtgebruiker van de beleggingsrekening.

 • Dit kunt u lezen in de e-mail die u ontvangt nadat u de melding hebt gemaakt via het formulier onderaan deze pagina.

 • Nee, dit formulier is niet geschikt voor het wijzigen van vertegenwoordigers van zakelijke rekeningen. Hier leest u hoe u een vertegenwoordiger kunt toevoegen op een zakelijke rekening.

 • Nee, dit formulier is alleen geschikt om een vertegenwoordiger of bevoegde toe te voegen aan de rekening. Een nieuwe rekeninghouder toevoegen kan in uw persoonlijke omgeving via Rekening, Instellingen wijzigen, Rekeninghouders.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Uw fondsen hebben een risico van 7 of minder

Klik op de link "Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Geselecteerde fondsen

Hier vindt u uw geselecteerde fondsen. Bekijk uw selectie en koop uw fondsen eenvoudig aan.

Sluiten