Evi-Robecopagina's

Omgeving voor beleggers in Robecofondsen

Juridische informatie

Op deze pagina leest u juridische informatie die voor u, als (potentiële) klant van Evi van Lanschot relevant kan zijn als u een rekening bij ons heeft of wilt openen. Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, stuur dan een e-mail naar klantenservice@evivanlanschot.nl of neem telefonisch contact met ons op via 0800-1971.

Overgang naar Evi van Lanschot

Per 1 juli 2023 zijn alle Robecorekeningen overgenomen door Evi van Lanschot. Dat betekent dat alle rekeninghouders van een Robecorekening per die datum niet langer een juridische relatie hebben met Robeco Institutional Asset Management B.V., maar met Van Lanschot Kempen N.V. Vanaf december 2023 zijn de rekeningen niet langer herkenbaar als Robecorekeningen, maar als Evi van Lanschot. Op de rekeningen houdt u nog wel steeds dezelfde Robecofondsen aan.

Voorwaarden

U vindt de Rekeningvoorwaarden op deze pagina.

De beleggingsproducten van Robeco die u op de rekening kunt aanhouden, hebben ook eigen voorwaarden. Deze vindt u in de prospectussen van deze producten, die te raadplegen zijn via de Fondsselector.

Extra informatie over beleggingsdiensten

Voor beleggende klanten heeft de wetgever regels opgesteld waar iedere financiële instelling zich aan moet houden. Deze regels gelden in geheel Europa als uitvloeisel van de zogenaamde MiFID-richtlijn. De MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) is een Europese richtlijn die per 1 november 2007 van kracht is, met als belangrijk doel om meer bescherming te bieden aan particuliere beleggers. In januari 2018 is de herziene richtlijn, MiFID II, in werking getreden. MiFID II bevat onder andere regels voor de ontwikkeling en distributie van beleggingsproducten.

De belangrijkste regels uit deze richtlijn zijn:

Orderuitvoeringsbeleid

Wij zullen bij het uitvoeren van orders alle redelijke maatregelen nemen om het best mogelijke resultaat voor onze klanten te behalen. We houden hierbij rekening met de prijs, kosten, snelheid, waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, omvang, aard en alle andere voor de uitvoering van de order relevante aspecten. Kortom: uw orders worden zo veilig, snel en goedkoop mogelijk uitgevoerd.

Zie voor meer informatie ons Orderuitvoeringsbeleid.

Lees ook meer informatie over het aanhouden van uw beleggingen.

In het Orderuitvoeringsbeleid lichten wij toe met welke derde partij(en) wij samenwerken om uw orders uit te voeren. Dat is J.P. Morgan SE te Luxemburg.

Informatie over de top 5 plaatsen van uitvoering en brokers van Van Lanschot Kempen N.V. vindt u via deze link onder ‘overzicht met top 5 plaatsen van uitvoering en brokers’.

Belangenconflicten

Binnen financiële instellingen kunnen belangentegenstellingen bestaan of ontstaan. Het kan hierbij gaan om tegengestelde belangen tussen de onderneming en haar cliënten of tussen (groepen) cliënten onderling. Daarbij kan koersgevoelige informatie, maar ook andere vertrouwelijke informatie over een (rechts)persoon, vennootschap, instelling of klant die niet openbaar mag worden gemaakt een rol spelen. Daarnaast kunnen nevenfuncties van medewerkers, giften, het mixen van privé en zakelijke belangen, etc. belangentegenstellingen veroorzaken. Evi van Lanschot heeft beleid gedefinieerd en interne maatregelen genomen om belangenverstrengelingen te voorkomen. U leest daar hier meer over.


Vergoedingen

Aan beleggen in Robecofondsen zijn kosten verbonden. U betaalt fondskosten en dienstverleningskosten.

  • Fondskosten
    Fondskosten (of beheervergoedingen) zijn de kosten voor het dagelijkse beheer van het Robecofonds. Deze verschillen per Robecofonds en vindt u in het prospectus van het fonds of op onze internetpagina over het fonds. Deze vergoeding wordt standaard door het Robecofonds ingehouden.
  • Dienstverleningskosten
    Dienstverleningskosten zijn de kosten voor uw rekening en onze service. Dienstverleningskosten worden per kwartaal in rekening gebracht.
    Online transacties zijn gratis. We rekenen wel kosten voor telefonische transacties. Deze bedragen 0,35% van het transactiebedrag.

Kijk op onze pagina over Kosten welke tarieven worden gehanteerd en voor extra informatie.

Cliënt classificatie
Evi van Lanschot classificeert al haar klanten als niet-professioneel. Dit betekent dat wij de hoogste klantbescherming bieden voor al onze beleggingsdiensten. Klanten hebben wettelijk het recht ons te verzoeken om als professionele klant te worden behandeld. Aangezien dit leidt tot een lagere klantbescherming zonder enig financieel voordeel, heeft Evi van Lanschot ervoor gekozen al haar klanten als niet-professioneel te classificeren.

Evi van Lanschot levert haar diensten en producten in overeenstemming met deze regels. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen via 0800-1971.

Registratie

Evi van Lanschot is een handelsnaam van Van Lanschot Kempen NV. Van Lanschot Kempen NV is statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te 's-Hertogenbosch, KvK ’s-Hertogenbosch nr. 16038212 met btw-identificatienummer NL0011.45.770.B01, is als bank geregistreerd in het Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank NV (DNB), Postbus 98, 1000 AB Amsterdam en de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM), Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. Van Lanschot Kempen NV kan optreden als aanbieder van betaal-, spaar- en kredietproducten, als bemiddelaar van verzekeringsproducten en als verlener en/of uitvoerder van beleggingsdiensten.

Vragen of klachten?

Kijk op onze Service & Contact pagina voor de contactmogelijkheden. Op de pagina Klachten vindt u de informatie over de wijze waarop wij met klachten omgaan. Mocht u vragen, opmerkingen of klachten hebben over ons dan kunt u deze richten aan:

Evi van Lanschot
Postbus 1033
5200 BA  ’S-HERTOGENBOSCH

U kunt ook een e-mail versturen aan: klantenservice@evivanlanschot.nl

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Uw fondsen hebben een risico van 7 of minder

Klik op de link "Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Geselecteerde fondsen

Hier vindt u uw geselecteerde fondsen. Bekijk uw selectie en koop uw fondsen eenvoudig aan.

Sluiten