Evi-Robecopagina's

Omgeving voor beleggers in Robecofondsen

Beleggen

Bij Evi van Lanschot belegt u altijd in een fonds. Een beleggingsfonds bestaat uit verschillende beleggingen in bedrijven of overheden. Zo spreidt u het risico.

5 veelgestelde vragen

 • Ja, neem voor vragen over de producten en kenmerken daarvan contact op via het telefoonnummer 0800-1971. Onze vermogenscoaches helpen u graag. (Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur)

 • Gebruik de fondsselector om zelf een goed gespreide portefeuille samen te stellen. Kies eenvoudig uit het ruime aanbod Self Select fondsen door te filteren op bepaalde eigenschappen.

 • We berekenen de dienstverleningskosten als een percentage van de waarde van uw belegde vermogen. We berekenen ze op dagbasis en brengen ze ieder kwartaal achteraf in rekening. Uw dienstverleningskosten innen we ten laste van het spaartegoed op uw rekening. Hebt u onvoldoende spaartegoed? Dan verrekenen we de (resterende) dienstverleningskosten door een deel van uw Robecofondsen te verkopen. We zorgen er daarbij voor dat uw fondsverdeling gelijk blijft.

 • Nederlandse Robecofondsen die dividend uitkeren doen dat meestal één keer per jaar. De Luxemburgse dividenduitkerende Robecofondsen doen dat meestal vier keer per jaar.  Bekijk de Dividendpagina voor meer informatie. Standaard wordt het dividend niet uitgekeerd maar opnieuw belegd in hetzelfde fonds. Dit kunt u aanpassen in uw persoonlijke omgeving.

 • Klik hier voor meer informatie over de producten.

Algemeen

 • Ja, het spaargeld op uw beleggingsrekening bij Evi van Lanschot valt onder het depositogarantiestelsel. Het depositogarantiestelsel garandeert dat u uw spaargeld of een deel daarvan terugkrijgt indien wij failliet gaan. Het bedrag dat u terugkrijgt is maximaal EUR 100.000 per klant per bank. Het depositogarantiestelsel geldt niet voor het geld dat u stort of opneemt op de dag dat wij failliet zouden gaan. In dat geval is uw geld beschermd omdat het op die dag wordt aangehouden bij de Stichting Bewaarinstelling Evi van Lanschot. Hier leest u meer over het depositogarantiestelsel. Uw beleggingen bij Evi van Lanschot vallen hier niet onder. Deze zijn beschermd via de Wet giraal effectenverkeer en het beleggerscompensatiestelsel.

 • Ja, neem voor vragen over de producten en kenmerken daarvan contact op via het telefoonnummer 0800-1971. Onze vermogenscoaches helpen u graag. (Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur)

 • Klik hier voor meer informatie over de producten.

Self Select fondsen kiezen

 • Gebruik de fondsselector om zelf een goed gespreide portefeuille samen te stellen. Kies eenvoudig uit het ruime aanbod Self Select fondsen door te filteren op bepaalde eigenschappen.

 • Klik hier voor meer informatie over de producten.

 • Morningstar is een gerenommeerde leverancier van objectieve en onafhankelijke informatie over beleggingsfondsen. Lees hier meer over Morningstar.

 • De letters achter een fondsnaam geven de aandelenklasse aan. Deze klasse geeft informatie over bepaalde eigenschappen van een fonds. EUR staat voor de valuta waarin deze klasse noteert. Hier vindt u een overzicht van alle aandelenklassen.

Koersen Evi ONE en Evi Self Select

 • Op de Koersenpagina vindt u de actuele koersen van de Robeco beleggingsfondsen. Klik voor meer informatie over een fonds op de fondsnaam. Daar staat o.a. het rendement, voor meer gegevens opent u de factsheet.

 • De (transactie)koers is gebaseerd op de intrinsieke waarde (NAV of Net Asset Value in het Engels). Dit is de totale waarde van de beleggingen van het fonds, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen van dat fonds. Om de NAV-waarde te bepalen gebruikt Fondsmanager Robeco de slotkoers van de vorige handelsdag. Is dit niet mogelijk dan wordt de waarde op een gezette tijd afgelezen.

Kosten

 • Financiële ondernemingen, zoals Evi van Lanschot, zijn wettelijk verplicht om de kosten voor hun dienstverlening rechtstreeks in rekening te brengen bij klanten.

 • We berekenen de dienstverleningskosten als een percentage van de waarde van uw belegde vermogen. We berekenen ze op dagbasis en brengen ze ieder kwartaal achteraf in rekening. Uw dienstverleningskosten innen we ten laste van het spaartegoed op uw rekening. Hebt u onvoldoende spaartegoed? Dan verrekenen we de (resterende) dienstverleningskosten door een deel van uw Robecofondsen te verkopen. We zorgen er daarbij voor dat uw fondsverdeling gelijk blijft.

 • Bij meerdere rekeningen berekenen wij de dienstverleningskosten per rekening (op dagbasis). De tarieven vindt u hier.

 • U vindt uw kostenoverzicht (per rekening) in uw persoonlijke omgeving. Via Rekening, Documenten, Kosten kunt u uw specificaties inzien.

 • De dienstverleningskosten worden aan het begin van ieder kalenderkwartaal geïncasseerd. Wilt u automatisch een e-mail ontvangen als wij de dienstverleningskosten inhouden? Dit kunt u instellen in uw persoonlijke rekeningomgeving via de optie Mijn gegevens, E-mailvoorkeur.

 • De tarieven van Evi ONE zijn hier te bekijken.

 • De tarieven van Evi Self Select zijn hier te bekijken.

Rendement

 • Het portefeuillerendement staat in het overzicht van uw persoonlijke omgeving. Voor verdere verdieping kies Portefeuilleoverzicht.

 • We tonen twee soorten rendement: het rendement van het fonds en het totaalrendement van uw portefeuille. Verder kunt u kiezen tussen het rendement in procenten of euro's.

 • Voor de berekening van het rendement gebruiken we de tijdgewogen methode (TWR, Time Weighted Return-methode). Dat is een gebruikelijke rekenmethode in de bedrijfstak, die een zuivere berekening geeft van het rendement van een belegging. Bij deze methode kunnen tussentijdse aankopen of verkopen invloed hebben op de uitkomst. Bijvoorbeeld als je eerst belegt met een klein bedrag waarmee je flink verlies maakt en vervolgens voor een groot bedrag bijkoopt waarmee je een kleine winst behaalt.

  Voorbeeld 1: TWR-rendement zonder extra inleg of opname

  In periode 1 koop je voor €1.000 beleggingen.

  In periode 2 zijn je beleggingen toegenomen tot €1.500. Het nettoresultaat is dan €500 en het nettorendement is 50%.

  In periode 3 begin je met die €1.500. Aan het einde van die periode is dit afgenomen tot €1.200. Het nettoresultaat is € -300. Het nettorendement is -20%.

  In periode 4 begin je met €1.200 en stijgt je portefeuille tot €1.320. Je nettoresultaat is €120 en je nettorendement 10%.

  Over de totale periode steeg je portefeuille €1.320-€1.000 = €320 (of 32%).

  Jaar

  Beginwaarde

  Eindwaarde

  Inleg en opnamen

  Netto resultaat

  Netto rendement

  Index

  1

  1.000

  €1.000

  -

  €0

  0%

  100

  2

  1.000

  1.500

  -

  500

  50%

  150

  3

  1.500

  1.200

  -

  -300

  -20%

  120

  4

  1.200

  1.320

  -

  120

  10%

  132

  Totaal

  1.000

  1.320

  -

  320

  32%

  132


  Voorbeeld 2: TWR-rendement met extra inleg

  In periode 1 koop je voor €1.000 beleggingen.

  In periode 2 zijn je beleggingen toegenomen tot €1.500. Het nettoresultaat is dan €500 en het nettorendement is 50%.

  In periode 3 begin je met die €1.500 en je koopt voor €10.000 extra aan beleggingen. Aan het einde van die periode is je portefeuille afgenomen tot €9.200. Het nettoresultaat is € -2.300. Het nettorendement is -20%.

  In periode 4 begin je met €9.200 en stijgt je portefeuille tot €10.120. Je nettoresultaat is €920 en je nettorendement 10%.

  Omdat bij deze TWR-methode het rendement over elke periode even zwaar telt was je rendement 32%, terwijl je over de totale periode een verlies leed van €880.

  Jaar

  Beginwaarde

  Eindwaarde

  Inleg en opnamen

  Netto resultaat

  Netto rendement

  Index

  1

  1.000

  €1.000

  -

  0

  0%

  100

  2

  1.000

  1.500

  -

  500

  50%

  150

  3

  11.500

  €9.200

  10.000

  -€2.300

  -20%

  120

  4

  €9.200

  10.120

  -

  €920

  10%

  132

  Totaal

  1.000

  10.120

  -

  -€880

  32%

  132

Dividend

 • Als een bedrijf winst maakt kan het besluiten een deel daarvan aan de aandeelhouders uit te keren. We noemen dat dividend. Ook beleggingsfondsen kunnen dividend uitkeren aan de beleggers in het fonds.

 • Als u belegt in een fonds dat dividend uitkeert heeft u recht op dividend. Er wordt op de dag voordat het fonds ex-dividend gaat noteren gecontroleerd of u belegt in het fonds. Is dat het geval, dan wordt het dividend op de betaaldatum aan u uitgekeerd.

 • Nederlandse Robecofondsen die dividend uitkeren doen dat meestal één keer per jaar. De Luxemburgse dividenduitkerende Robecofondsen doen dat meestal vier keer per jaar.  Bekijk de Dividendpagina voor meer informatie. Standaard wordt het dividend niet uitgekeerd maar opnieuw belegd in hetzelfde fonds. Dit kunt u aanpassen in uw persoonlijke omgeving.

 • Informatie over uw dividenduitkering vindt u in uw persoonlijke rekeningomgeving onder Transacties. Wordt uw dividend automatisch herbelegd, dan ziet u dat iets later dan de dag van dividenduitkering in uw portefeuille. Heeft u niet voor herbeleggen gekozen, dan gaat het dividend automatisch naar uw spaartegoed.

 • Op de Dividendpagina vindt u alle dividenduitkerende fondsen, de ex-dividenddatum, de datum van de dividendbetaling en het dividendbedrag per aandeel.

 • In uw persoonlijke omgeving via Rekening, Instellingen Wijzigen, Dividend geeft u aan wat er met eventueel dividend moet gebeuren. Standaard beleggen we uw dividend automatisch en zonder kosten opnieuw in het fonds. U kunt uw dividend ook bij laten boeken op het spaartegoed.

 • Beleggingsfondsen keren wel of geen dividend uit om verschillende redenen. Sommige fondsen kiezen ervoor om dividend uit te keren als ze gericht zijn op het genereren van inkomsten. Andere fondsen herinvesteren de winsten liever in het fonds en keren daarom geen dividend uit. Het kan ook afhangen van de soort beleggingen die het fonds heeft. Als het fonds voornamelijk belegt in bedrijven die regelmatig dividend uitkeren, is de kans groter dat het fonds ook dividend uitkeert. Belastingoverwegingen kunnen ook een rol spelen. Het is belangrijk om naar de documentatie van het fonds te kijken om te begrijpen hoe het dividendbeleid werkt.

 • Dividend komt voort uit de winsten/inkomsten die worden gegenereerd door de onderliggende beleggingen van een beleggingsfonds. Wanneer deze ondernemingen winst maken, kan het fonds ervoor kiezen om een deel van die winst uit te keren aan de investeerders als dividend. Het dividend wordt dus betaald uit de opbrengsten die het fonds behaalt met zijn beleggingen.

 • Een in Nederland gevestigd beleggingsfonds moet 15% dividendbelasting inhouden op dividenduitkeringen. Belegt u in Nederlandse Robecofondsen, dan kunt u de dividendbelasting meestal verrekenen met uw aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. Nederlandse beleggingsfondsen die dividend uitkeren zijn te herkennen aan het kenmerk EUR G in de fondsnaam. Bij de in Luxemburg gevestigde fondsen die dividend uitkeren (herkenbaar aan C EUR of CH EUR in de fondsnaam), wordt geen belasting ingehouden en valt er niets te verrekenen. Deze fondsen vallen onder de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving.

 • U kunt ingehouden Nederlandse dividendbelasting meestal verrekenen met uw aangifte inkomstenbelasting. Bij buitenlandse dividendbelasting kan dat verschillen. Neem voor meer informatie hierover contact op met de Belastingdienst of een belastingadviseur.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Uw fondsen hebben een risico van 7 of minder

Klik op de link "Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Geselecteerde fondsen

Hier vindt u uw geselecteerde fondsen. Bekijk uw selectie en koop uw fondsen eenvoudig aan.

Sluiten