Evi-Robecopagina's

Omgeving voor beleggers in Robecofondsen

Jubelton niet tijdig besteed: dit zijn de fiscale gevolgen

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, beter bekend als de jubelton, is met ingang van 1 januari 2024 afgeschaft. Heeft u in 2023 een jubelton geschonken, dan moet die uiterlijk op 31 december 2025 besteed zijn aan de eigen woning van het (klein) kind. Wat zijn de fiscale gevolgen als de ontvanger van uw schenking dat niet doet?

In het kort

  • Aan welke voorwaarden moest de jubelton voldoen?
  • Wat zijn de gevolgen als de jubelton niet op tijd is besteed
  • Wat staat er in de schenkingsovereenkomst?

Voorwaarden gebruik jubelton

De jubelton moet worden gebruikt om:

  1. een eigen woning te kopen;
  2. een eigen woning te verbouwen of er onderhoud aan te plegen;
  3. de hypotheek of restschuld van de eigen woning (gedeeltelijk) af te lossen;
  4. de rechten van erfpacht, opstal, of beklemming van de eigen woning af te kopen.

Meestal werd de jubelton daadwerkelijk aan deze doelen besteed in het jaar van de schenking, maar dat was niet noodzakelijk. De schenking moet namelijk uiterlijk in het tweede jaar na het jaar van de schenking besteed worden aan een van de vier toegestane bestedingsdoelen. Voor mensen die nog op zoek waren naar een eigen woning en bijna de 40-jarige leeftijd bereikten, was dit een welkome verruiming. De 40ste verjaardag was namelijk de laatste mogelijkheid voor gebruik van de jubelton.

Jubelton niet op tijd besteed

Wat zijn de fiscale gevolgen als het niet lukt om binnen de gestelde termijn het geschonken bedrag te besteden aan de eigen woning?

Allereerst moet de ontvanger van de schenking dit melden bij de Belastingdienst, uiterlijk 31 mei van het jaar volgend op het uiterste bestedingsjaar. Voor het uiterste bestedingsjaar 2024 is dat dus 31 mei 2025 en voor het uiterste bestedingsjaar 2025 is dat 31 mei 2026.

Voor zover de schenking niet besteed is aan de eigen woning, moet er vervolgens alsnog schenkbelasting worden betaald over het jaar van de schenking. Als het een schenking van een van de ouders betreft, wordt rekening gehouden met de “gewone” hoge vrijstelling (2024: € 31.813). Bij een schenking van anderen (bijvoorbeeld grootouders of andere familieleden) wordt rekening gehouden met de jaarlijkse lage derden vrijstelling.

Voorbeeld

Marlies heeft in 2022 een jubelton van haar ouders gekregen van € 106.671. Het is haar niet gelukt om op de uiterlijke bestedingsdatum van 31 december 2024 een eigen woning te kopen. Zij meldt dit vóór 31 mei 2025 aan de Belastingdienst. De te betalen schenkbelasting over 2022 bedraagt dan 10%*(€ 106.671 - € 27.231) = € 7.944.

Stel dat de ouders van Marlies de schenking gespreid hadden over twee jaar (2022, 2023), dan wordt in 2022 rekening gehouden met de “gewone” hoge vrijstelling (€ 27.231) en in 2023 met de jaarlijkse ouder-kindvrijstelling van € 6.035.

Wat staat er in de schenkingsovereenkomst?

In de schenkingsovereenkomst kunnen specifieke voorwaarden zijn opgenomen zoals een ontbindende voorwaarde die schenkbelasting kan voorkomen of afspraken over de rente die tussentijds is vergoed. Bekijk dus welke afspraken er in de overeenkomst zijn vastgelegd.

Vragen of contact

Heeft u nog vragen? Onze specialisten staan voor u klaar. Wij geven geen (fiscaal) advies, neemt u hiervoor contact op met een (fiscaal) adviseur. Fiscale mogelijkheden en eventuele voordelen zijn afhankelijk van uw individuele omstandigheden en kunnen in de toekomst wijzigen.

Deze tekst is geschreven naar de stand van 3 juni 2024.

Disclaimer
Dit artikel bevat alleen algemene informatie en is geen persoonlijk advies. Wilt u persoonlijk advies, overleg dan met uw fiscaal adviseur of uw notaris wat de beste keuze voor u is.

Gerelateerde onderwerpen

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Uw fondsen hebben een risico van 7 of minder

Klik op de link "Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Geselecteerde fondsen

Hier vindt u uw geselecteerde fondsen. Bekijk uw selectie en koop uw fondsen eenvoudig aan.

Sluiten