Evi-Robecopagina's

Omgeving voor beleggers in Robecofondsen

Hoge Raad: werkelijk rendement leidend bij belasting in box 3

In het kort:

  • Hoge Raad: forfaitaire rendement box 3 strijdig met EVRM.
  • Werkelijke rendement moet leidend zijn voor belastingheffing.
  • Staatssecretaris onderzoekt gevolgen en informeert belastingplichtigen.

Uitspraak Hoge Raad

Op 6 juni 2024 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de belasting in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Hierin oordeelt de Hoge Raad dat de box 3-heffing op basis van forfaitair rendement in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM).

Wat betekent dit voor uw belastingaangifte?

Het gevolg van deze uitspraak is dat niet langer het forfaitaire rendement, maar uw werkelijke rendement als basis moet dienen voor uw belastingheffing in box 3. Als u een lager rendement heeft behaald dan het forfaitaire rendement moet er rechtsherstel plaatsvinden. De bewijslast ligt dan wel bij u, want u moet kunnen aantonen dat uw werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement. Is uw werkelijke rendement hoger dan het forfaitaire rendement, dan geldt het forfaitaire rendement voor de box 3-heffing.

Bepaling van het werkelijke rendement

Bij het bepalen van uw werkelijke rendement worden diverse factoren meegenomen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar uw totale vermogen, inclusief banktegoeden en zonder aftrek van het heffingsvrij vermogen. Ook wordt er geen rekening gehouden met inflatie en worden zowel de gerealiseerde als de nog niet gerealiseerde opbrengsten meegerekend. Daarnaast is er geen kostenaftrek mogelijk.

Moet u nu wat doen?

De staatssecretaris bestudeert de uitspraak en de gevolgen daarvan. Naar verwachting duurt dit ongeveer acht weken. Gedurende deze periode hoeven belastingplichtigen niets te doen. U wordt geïnformeerd zodra er meer duidelijk is. Voorlopig lijkt het erop, dat u alleen in aanmerking komt voor rechtsherstel voor box 3 als u nog geen definitieve aanslag hebt gekregen of als u bezwaar heeft gemaakt tegen een definitieve aanslag.

We blijven de ontwikkelingen met betrekking tot box 3 nauwgezet volgen en zullen u op de hoogte houden.

Deze tekst is geschreven naar de stand van 7 juni 2024.

Disclaimer

Dit artikel bevat alleen algemene informatie en is geen persoonlijk advies. Wilt u persoonlijk advies, overleg dan met uw fiscaal adviseur of uw notaris wat de beste keuze voor u is.

Gerelateerde onderwerpen

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Uw fondsen hebben een risico van 7 of minder

Klik op de link "Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Geselecteerde fondsen

Hier vindt u uw geselecteerde fondsen. Bekijk uw selectie en koop uw fondsen eenvoudig aan.

Sluiten