Evi-Robecopagina's

Omgeving voor beleggers in Robecofondsen

Belastingplannen 2027: hoe ziet de vermogensbelasting er straks uit?

De coalitie heeft overeenstemming bereikt om het stelsel voor vermogensbelasting vanaf 2027 aan te passen. Een groot verschil is dat je straks belasting afdraagt over je werkelijk behaalde rendement.

Begin september hebben de coalitiepartijen een compromis gesloten over de toekomst van de box 3-heffing. Het streven is om het nieuwe stelsel per 1 januari 2027 in te voeren. Een van de meest in het oog springende wijzigingen is dat er als hoofdregel is gekozen voor een vermogensaanwasbelasting. Dit houdt in dat behalve inkomsten uit vermogen – zoals rente, dividend en huur – ook de jaarlijkse positieve of negatieve waardeontwikkeling wordt belast.

De werkelijke kosten zijn aftrekbaar van het behaalde rendement. En als je in een jaar een negatief rendement haalt, mogen de verliezen boven een bepaald drempelbedrag worden verrekend met box 3-inkomen uit andere jaren. Het huidige heffingsvrije vermogen van € 57.000 per persoon wordt vervangen door een heffingsvrij-inkomen.

Voorbeeld vermogensaanwasbelegging

Stel dat je met fondsbeleggingen na aftrek van beheerkosten een rendement haalt van € 10.000 en € 2.000 aan dividend ontvangt. In dat geval is de te betalen belasting 35% van € 12.000, oftewel € 4.200. Dit bedrag wordt overigens nog verlaagd met het heffingsvrije inkomen. De hoogte daarvan moet nog worden vastgesteld.

Voor onroerende zaken en enkele andere zaken, zoals beleggingen in niet-beursgenoteerde start-ups en familiebedrijven, kiest de coalitie voor een systeem van vermogenswinstbelasting. Hierbij wordt de waardeontwikkeling pas bij realisatie (zoals verkoop) belast. De aanpassingen zijn overigens nog niet definitief. De memorie van toelichting bij het voorstel ‘Wet werkelijk rendement box 3’ staat tot 20 oktober open voor consultatie.

Dit artikel bevat alleen algemene informatie en geen persoonlijk advies. Neem contact op met je fiscaal adviseur als je meer wilt weten over de belastingplannen voor box 3.

Gerelateerde onderwerpen

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Uw fondsen hebben een risico van 7 of minder

Klik op de link "Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Geselecteerde fondsen

Hier vindt u uw geselecteerde fondsen. Bekijk uw selectie en koop uw fondsen eenvoudig aan.

Sluiten