Evi-Robecopagina's

Omgeving voor beleggers in Robecofondsen

Service & Contact > Storten, opnemen en sparen

Storten, opnemen en sparen

Hier vindt u antwoord op al uw vragen over storten, opnemen en sparen.

5 veelgestelde vragen

 • Via uw persoonlijke omgeving kiest u voor ‘Storten’. Vul het bedrag in, klik op ‘Verder’. Controleer de opdracht en klik op ‘Verder – naar iDEAL’. Hierna kunt u de opdracht afronden in uw eigen bankomgeving. Het bedrag wordt korte tijd later op het spaartegoed bijgeschreven.

  Het is ook mogelijk om via een bankoverschrijving een bedrag over te boeken. Volg hiervoor de volgende stappen:

  • Controleer de fondsverdeling van uw beleggingsrekening. Wilt u sparen toevoegen aan de fondsverdeling? Pas dan de fondsverdeling aan via Rekening, Instellingen wijzigen, Fondsverdeling.

  • Via uw eigen bankomgeving kunt u nu de overboeking uitvoeren. Gebruik hiervoor onderstaande gegevens:
  IBAN: NL79 FVLB 0699 2222 22
  Ten name van: Van Lanschot Kempen inzake EVI
  Omschrijving of betreft: Vul hier alleen het nummer van uw Evi beleggingsrekening in.

  Het gestorte bedrag wordt vervolgens verwerkt volgens de ingestelde fondsverdeling.

 • We berekenen de rente op uw spaartegoed dagelijks, uitgaande van een jaarlijks rentepercentage van 2,25%. Het saldo op het spaartegoed is direct rentedragend vanaf het moment dat een storting is bijgeschreven, en tot aan de dag waarop het wordt overgeboekt naar een tegenrekening. Bij verkopen is het ontvangen bedrag rentedragend vanaf de settlementdatum, bij aankopen ontvangt u rente over het aankoopbedrag tot aan de settlementdatum. De settlementdatum is de datum waarop een effectentransactie administratief wordt afgehandeld. Dit is 3 beursdagen nadat een order is ingelegd (indien de order voor 14.00 uur is doorgegeven). De rente wordt per kwartaal, achteraf, op uw spaartegoed uitgekeerd.

  Voorbeeld: Als u €100.000 op uw spaarrekening heeft staan, dan wordt de dagelijkse rente als volgt berekend: (2,25% / 365 dagen) x €100.000. Dit komt neer op ongeveer €6,16 aan rente per dag. Per kalenderkwartaal tellen we de rentebedragen per dag bij elkaar op. Dit is het bedrag dat wij per kwartaal uitkeren op uw spaarrekening.

  Klik hier om de uitkeringsdata te bekijken.

 • Ja, het spaargeld op uw beleggingsrekening bij Evi van Lanschot valt onder het depositogarantiestelsel. Het depositogarantiestelsel garandeert dat u uw spaargeld of een deel daarvan terugkrijgt indien wij failliet gaan. Het bedrag dat u terugkrijgt is maximaal EUR 100.000 per klant per bank. Het depositogarantiestelsel geldt niet voor het geld dat u stort of opneemt op de dag dat wij failliet zouden gaan. In dat geval is uw geld beschermd omdat het op die dag wordt aangehouden bij de Stichting Bewaarinstelling Evi van Lanschot. Hier leest u meer over het depositogarantiestelsel. Uw beleggingen bij Evi van Lanschot vallen hier niet onder. Deze zijn beschermd via Wet giraal effectenverkeer en het beleggerscompensatiestelsel.

 • Op het spaartegoed is het saldo zichtbaar dat rentedragend is. Het besteedbaar saldo dat zichtbaar is in het aankoopscherm kan hier van afwijken. In het besteedbaar saldo is namelijk ook de opbrengst uit nog niet volledig afgewikkelde verkopen meegenomen. De opbrengst van de verkoop is dan al wel aan te wenden voor een nieuwe aankoop, maar wordt pas rentedragend en opneembaar vanaf het moment dat de verkoop definitief is afgewikkeld.

 • Het bedrag dat u kunt opnemen kan lager zijn dan uw spaartegoed vanwege gereserveerde dienstverleningskosten. Daarnaast hebben opbrengsten uit verkopen een verwerkingstijd van 3 tot 4 werkdagen voordat ze kunnen worden opgenomen.

Storten

 • Evi van Lanschot is onderdeel van Van Lanschot Kempen, die als bank de mogelijkheid heeft om transacties te verwerken. Daarom zijn we op 3 juni 2024 overgestapt van een Rabobankrekening naar een Van Lanschot Kempen rekening voor de verwerking van uw stortingen en opnames.

  Dit zijn de gegevens van de rekening:
  IBAN: NL 79 FVLB 0699 2222 22
  Ten name van: Van Lanschot Kempen inzake Evi.

  Wilt u een storting doen, gebruik dan ons rekeningnummer NL 79 FVLB 0699 2222 22. Zet in de omschrijving het nummer van uw Evi beleggingsrekening.

 • Storten naar uw beleggingsrekening kan op twee manieren: Via uw persoonlijke omgeving kiest u voor ‘Storten’. Vul het bedrag in, klik op ‘Verder’. Controleer de opdracht en klik op ‘Verder – naar iDEAL’. Hierna kun u de opdracht afronden in uw eigen bankomgeving. Het bedrag wordt op uw spaartegoed bijgeschreven.

  Het is ook mogelijk om via een bankoverschrijving een bedrag over te boeken. Volg hiervoor de volgende stappen:

  • Controleer de fondsverdeling van uw beleggingsrekening. Wilt u sparen toevoegen aan de fondsverdeling? Pas dan de fondsverdeling aan via Rekening, Instellingen wijzigen, Fondsverdeling.

  • Via uw eigen bankomgeving kunt u nu de overboeking uitvoeren. Gebruik hiervoor onderstaande gegevens:
  IBAN: NL79 FVLB 0699 2222 22
  Ten name van: Van Lanschot Kempen inzake EVI
  Omschrijving of betreft: Vul hier alleen het nummer van uw Evi beleggingsrekening in.

  Het gestorte bedrag wordt vervolgens verwerkt volgens de ingestelde fondsverdeling.

 • Indien u een storting doet via iDEAL, is het bedrag kort daarna zichtbaar op uw rekening*. Indien u een storting doet via uw eigen bankomgeving kan het enkele uren duren voordat het bedrag op de rekening zichtbaar is.

  *In sommige gevallen kan het ook bij een storting via IDEAL enkele uren duren voordat de storting is bijgeschreven. Indien het bedrag wel van uw tegenrekening is afgeschreven, kunt u ervan uitgaan dat het bedrag op uw beleggingsrekening wordt bijgeschreven.

 • Veel banken werken met een daglimiet voor overboekingen. Deze is meestal (tijdelijk) te verhogen. Lees hier meer over de limieten bij verschillende banken en hoe deze te verhogen zijn.

 • Wanneer wij een storting ontvangen van een onbekende tegenrekening, kunnen wij deze niet op uw Evi-rekening bijschrijven. Uw storting is na de transactie niet meer zichtbaar op de rekening waarvan deze is afgeschreven. Wij storten het bedrag de eerstvolgende werkdag terug naar de rekening waarvan het bedrag afkomstig is.

Opnemen

 • Om een bedrag over te boeken van uw spaartegoed naar uw tegenrekening selecteert u in uw persoonlijke omgeving de betreffende rekening en kiest u voor 'Opnemen'. Vul het bedrag in dat u over wilt boeken, controleer de opdracht en bevestig de tegenrekening. Bevestig nogmaals de opdracht en de overboeking wordt overgeboekt naar de tegenrekening.

 • Om een bedrag vanuit beleggingen over de boeken, moeten de beleggingen eerst verkocht worden. Dit doet u door een verkoopopdracht te geven. Zodra de opbrengst van de verkoop is bijgeschreven op het spaartegoed is het beschikbaar voor opname naar de tegenrekening.

 • Opnames worden 2 keer per dag verwerkt, om 9.30 uur en om 13.30 uur. Voor bijschrijven op de tegenrekening zijn wij ook afhankelijk van de verwerking bij de ontvangende bank. In principe geldt dat een opname gedaan voor 13.30 uur dezelfde dag nog wordt bijgeschreven.

 • Bij een verkoopopdracht worden de opbrengsten niet rechtstreeks overgemaakt naar de tegenrekening. Het bedrag van de verkoop is na 3 tot 4 werkdagen beschikbaar voor een geldopname vanaf uw spaartegoed. De opname naar de tegenrekening neemt maximaal 1 werkdag in beslag.

 • Het bedrag dat u kunt opnemen kan lager zijn dan uw spaartegoed vanwege gereserveerde dienstverleningskosten. Daarnaast hebben opbrengsten uit verkopen een verwerkingstijd van 3 tot 4 werkdagen voordat ze kunnen worden opgenomen.

 • Na de uitkering van uw dividend op uw spaarrekening, dient u rekening te houden met een verwerkingstijd van 3 werkdagen. Pas na deze periode kunt het dividend van uw spaartegoed opnemen.

Sparen

 • Via uw persoonlijke omgeving kiest u voor ‘Storten’. Vul het bedrag in, klik op ‘Verder’. Controleer de opdracht en klik op ‘Verder – naar iDEAL’. Hierna kunt u de opdracht afronden in uw eigen bankomgeving. Het bedrag wordt korte tijd later op het spaartegoed bijgeschreven.

  Het is ook mogelijk om via een bankoverschrijving een bedrag over te boeken. Volg hiervoor de volgende stappen:

  • Controleer de fondsverdeling van uw beleggingsrekening. Wilt u sparen toevoegen aan de fondsverdeling? Pas dan de fondsverdeling aan via Rekening, Instellingen wijzigen, Fondsverdeling.

  • Via uw eigen bankomgeving kunt u nu de overboeking uitvoeren. Gebruik hiervoor onderstaande gegevens:
  IBAN: NL79 FVLB 0699 2222 22
  Ten name van: Van Lanschot Kempen inzake EVI
  Omschrijving of betreft: Vul hier alleen het nummer van uw Evi beleggingsrekening in.

  Het gestorte bedrag wordt vervolgens verwerkt volgens de ingestelde fondsverdeling.

 • Het actuele rentetarief kunt u terugvinden op pagina over sparen.

 • We berekenen de rente op uw spaartegoed dagelijks, uitgaande van een jaarlijks rentepercentage van 2,25%. Het saldo op het spaartegoed is direct rentedragend vanaf het moment dat een storting is bijgeschreven, en tot aan de dag waarop het wordt overgeboekt naar een tegenrekening. Bij verkopen is het ontvangen bedrag rentedragend vanaf de settlementdatum, bij aankopen ontvangt u rente over het aankoopbedrag tot aan de settlementdatum. De settlementdatum is de datum waarop een effectentransactie administratief wordt afgehandeld. Dit is 3 beursdagen nadat een order is ingelegd (indien de order voor 14.00 uur is doorgegeven). De rente wordt per kwartaal, achteraf, op uw spaartegoed uitgekeerd.

  Voorbeeld: Als u €100.000 op uw spaarrekening heeft staan, dan wordt de dagelijkse rente als volgt berekend: (2,25% / 365 dagen) x €100.000. Dit komt neer op ongeveer €6,16 aan rente per dag. Per kalenderkwartaal tellen we de rentebedragen per dag bij elkaar op. Dit is het bedrag dat wij per kwartaal uitkeren op uw spaarrekening.

  Klik hier om de uitkeringsdata te bekijken.

 • Ja, het spaargeld op uw beleggingsrekening bij Evi van Lanschot valt onder het depositogarantiestelsel. Het depositogarantiestelsel garandeert dat u uw spaargeld of een deel daarvan terugkrijgt indien wij failliet gaan. Het bedrag dat u terugkrijgt is maximaal EUR 100.000 per klant per bank. Het depositogarantiestelsel geldt niet voor het geld dat u stort of opneemt op de dag dat wij failliet zouden gaan. In dat geval is uw geld beschermd omdat het op die dag wordt aangehouden bij de Stichting Bewaarinstelling Evi van Lanschot. Hier leest u meer over het depositogarantiestelsel. Uw beleggingen bij Evi van Lanschot vallen hier niet onder. Deze zijn beschermd via Wet giraal effectenverkeer en het beleggerscompensatiestelsel.

 • Op het spaartegoed is het saldo zichtbaar dat rentedragend is. Het besteedbaar saldo dat zichtbaar is in het aankoopscherm kan hier van afwijken. In het besteedbaar saldo is namelijk ook de opbrengst uit nog niet volledig afgewikkelde verkopen meegenomen. De opbrengst van de verkoop is dan al wel aan te wenden voor een nieuwe aankoop, maar wordt pas rentedragend en opneembaar vanaf het moment dat de verkoop definitief is afgewikkeld.

 • U kunt eenvoudig storten via uw persoonlijke omgeving. Er hoeft dan geen aanpassing gedaan te worden in de eerder ingestelde fondsverdeling. U betaalt via iDEAL en het bedrag wordt automatisch op het spaartegoed bijgeboekt.

  Het is ook mogelijk om via een bankoverschrijving een bedrag over te boeken. Het gestorte bedrag wordt vervolgens belegd volgens de ingestelde fondsverdeling. Volg hiervoor de volgende stappen:

  1. Controleer de fondsverdeling van uw beleggingsrekening. Wilt u sparen toevoegen aan de fondsverdeling? Pas dan de fondsverdeling aan via Rekening, Instellingen wijzigen, Fondsverdeling.
  2. Via uw eigen bankomgeving kunt u nu de overboeking uitvoeren. Gebruik hiervoor onderstaande gegevens:
  IBAN: NL79 FVLB 0699 2222 22
  Ten name van: Van Lanschot Kempen inzake EVI
  Omschrijving of betreft: Vul hier alleen het nummer van uw Evi beleggingsrekening in.

 • U kunt automatisch sparen door het spaartegoed op te nemen in de verdeling van de maandelijkse incasso. Hebt u nog geen maandelijkse incasso ingesteld? Of wilt u de verdeling van uw maandelijkse incasso aanpassen? Dit kan moeiteloos via uw persoonlijke omgeving, Rekening, Maandbeleggen.

 • Ga naar uw persoonlijke omgeving, Rekening, Kopen. Selecteer een fonds naar keuze en geef aan voor welk bedrag u wilt aankopen. Bij de betaling kunt u kiezen voor betalen van het spaartegoed of met iDEAL. Selecteer in dit geval 'Betaal van spaartegoed'.

 • Door de overgang van uw beleggingsrekening naar Evi van Lanschot kunnen wij weer sparen aanbieden. Van Lanschot Kempen heeft een bankvergunning waar Robeco die niet had. Veel klanten hebben aangegeven dat ze het gemak van een spaarproduct missen. Daarom willen we sparen opnieuw aanbieden en u de voordelen van Evi van Lanschot laten ervaren.

 • Uw rekening is geblokkeerd, omdat uw klantdossier nog niet op orde is. Zodra uw klantdossier compleet is, heffen wij de blokkade op en is het voor u mogelijk om ook spaargeld aan te houden op uw rekening. In uw persoonlijke omgeving staat een melding voor u klaar waarmee u uw klantgegevens in orde kunt gaan maken.

 • Met ingang van het belastingjaar 2011 is er nog maar één peilmoment voor de vermogensrendementsheffing (box 3), namelijk 1 januari van het desbetreffende jaar.

 • Van alle transacties in de drie maanden voor en na 1 januari, moet u kunnen aantonen dat ze uit zakelijke overwegingen zijn gedaan. Als de Belastingdienst van mening is dat de transacties puur zijn gedaan om minder vermogensbelasting te betalen, kan de fiscus deze negeren en de oorspronkelijke situatie als uitgangspunt voor de heffing nemen. Het huidige systeem voor peildatumarbitrage, wordt naar verwachting in 2027 vervangen door een vermogensaanwasbelasting die gebaseerd is op werkelijk behaalde rendementen. Dat zijn onder meer rente, dividend en huurinkomsten uit een tweede huis. De plannen voor de belastingwijziging zijn overigens niet definitief, maar nog volop in ontwikkeling. Bovendien kan de planning voor wat betreft de invoering veranderen.

 • Nee, over spaartegoed betaalt u geen kosten, zoals dienstverleningskosten of transactiekosten.

 • Ja, met de komst van de spaarmogelijkheid incasseren wij vanaf januari 2024 de dienstverleningskosten vanaf uw spaartegoed. Als het saldo niet toereikend is, verkopen we (naar rato) een deel van uw beleggingen.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Uw fondsen hebben een risico van 7 of minder

Klik op de link "Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Geselecteerde fondsen

Hier vindt u uw geselecteerde fondsen. Bekijk uw selectie en koop uw fondsen eenvoudig aan.

Sluiten