Evi-Robecopagina's

Omgeving voor beleggers in Robecofondsen

Service & Contact > Administratie en wijzigen

Administratie en wijzigen

Het is belangrijk dat de meest actuele gegevens bij ons bekend zijn. In uw persoonlijke omgeving kunt u een wijziging doorgeven of een financieel overzicht raadplegen.

5 veelgestelde vragen

 • In uw persoonlijke omgeving, selecteert u links in het menu onder Inzichten, Transactieoverzicht. Per rekening vindt u op deze manier de openstaande aan- en verkopen terug.

 • U kunt de tegenrekening wijzigen in uw persoonlijke omgeving via Rekening, Instellingen wijzigen, Tegenrekening. Is de rekening geblokkeerd? Neem dan contact op om de tegenrekening te wijzigen. Tegenrekeningen moeten op naam van de rekeninghouder(s) staan. Een spaarrekening is niet mogelijk als tegenrekening. Hebt u een zakelijke rekening? Gebruik dan het 'Wijzigingsformulier tegenrekening zakelijk' om de tegenrekening te wijzigen.

 • In uw persoonlijke omgeving kunt u een rekeninghouder toevoegen. Selecteer de betreffende beleggingsrekening in het linker menu, kies onder Rekening, Instellingen wijzigen. Kies voor Rekeninghouders. Hier voegt u het e-mailadres van de nieuwe rekeninghouder toe. Om te voorkomen dat de rekeningen worden gebruikt voor financiële criminaliteit, controleren wij de identiteit van de nieuwe rekeninghouder.

 • U hebt een en/of rekening en u wilt een rekeninghouder van de beleggingsrekening verwijderen? Dit kunt u aan ons doorgeven met het formulier 'Wijziging gegevens particulier'. Op het formulier kunt u aangeven welke rekeninghouder blijft bestaan. Om de wijziging door te geven, uploadt u het formulier en de aanvullende gegevens in uw persoonlijke omgeving. De te verwijderen rekeninghouder dient het identificatieproces succesvol doorlopen te hebben.

 • In uw persoonlijke omgeving kunt u de rekening omzetten. Selecteer links in het menu onder Rekening, Instellingen wijzigen. Kies voor Wijzig rekening type.

Financiële overzichten

 • In uw persoonlijke omgeving, selecteert u links in het menu onder Inzichten, Transactieoverzicht. Kies voor 'Download totaaloverzicht' onderaan de pagina.

 • In uw persoonlijke omgeving selecteert u in het menu Rekening, Documenten, Jaaroverzichten. Hier kunt u het gewenste jaaroverzicht downloaden door op het fiscaal jaaroverzicht te klikken.

 • In uw persoonlijke omgeving, selecteert u links in het menu onder Inzichten, Transactieoverzicht. Klik op de betreffende transactie om de details te zien.

 • In uw persoonlijke omgeving, selecteert u links in het menu onder Inzichten, Transactieoverzicht. Per rekening vindt u op deze manier de openstaande aan- en verkopen terug.

 • In uw persoonlijke omgeving, selecteert u links in het menu onder Inzichten, Transactieoverzicht. Hier staan alle verwerkte transacties. Met behulp van de zoekbalk kunt u één of meerdere specifieke transacties terugvinden. Met behulp van de datumfilter kunt u een specifieke periode selecteren. Alle transacties of een selectie zijn in een PDF-bestand te downloaden door onderaan de pagina op download totaaloverzicht te klikken.

 • Dat kan door u aan te melden voor de transactie e-mails van Evi van Lanschot. Dit doet u in uw persoonlijke omgeving via Mijn gegevens, E-mailvoorkeur.

Het financiële jaaroverzicht

 • Evi van Lanschot streeft ernaar om het fiscaal jaaroverzicht ieder jaar in februari beschikbaar te stellen. Voor het fiscaal jaaroverzicht kiest u in uw persoonlijke omgeving onder Rekening, Documenten, jaaroverzichten.

 • Digitaal. Het fiscaal jaaroverzicht is beschikbaar in uw persoonlijke omgeving onder Rekening, Documenten, Jaaroverzichten. Het overzicht is te downloaden op uw computer, tablet of smartphone. Wij verstrekken geen financiële overzichten per e-mail of post.

 • De totaalwaarde van het vermogen per 1 januari van het afgelopen jaar, de eventueel ontvangen rente/dividend(en) van het afgelopen jaar en (indien van toepassing) de ingehouden binnenlandse dividendbelasting.

 • De koers die wordt gebruikt voor de waardebepaling op het fiscaal jaaroverzicht voor de Evi ONE en Evi Self Select beleggingsrekeningen verschilt per fonds. Bekijk hier de toelichting welke koers is gebruikt voor de waarde op 1 januari van het voorgaande fiscale jaar.

 • Tot 7 jaar na opheffen hebt u toegang tot uw persoonlijke omgeving. Kies voor Rekening, Documenten, Jaaroverzichten. U kunt het overzicht downloaden. Wachtwoord vergeten of is deze verlopen? Vraag dan een nieuw wachtwoord aan door op het inlogscherm te kiezen voor 'wachtwoord vergeten'. Geen toegang meer tot dit e-mailadres? Dan dient u uw e-mailadres schriftelijk te wijzigen via het formulier Opgave e-mailadres particulier.

 • Nederlandse dividendbelasting kunt u in beginsel verrekenen met de te betalen inkomstenbelasting. Voor buitenlandse dividendbelasting hangt het af van het desbetreffende land. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de Belastingdienst of een belastingadviseur.

 • Met ingang van het belastingjaar 2011 is er nog maar één peilmoment voor de vermogensrendementsheffing (box 3), namelijk 1 januari van het desbetreffende jaar.

 • Evi van Lanschot is wettelijk verplicht om de financiële gegevens door te geven aan de Belastingdienst. Het voordeel daarvan is dat de Belastingdienst alvast een deels ingevulde aangifte kan klaarzetten wanneer u na 1 maart aangifte doet. Controleer altijd de bedragen en verbeter ze indien nodig.

 • Afhankelijk van het belastingverdrag met Nederland kan een gedeelte van de ingehouden dividendbelasting teruggevorderd worden. Via de Belastingdienst kunt u een formulier aanvragen waarmee u de teveel ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen. De formulieren en regels verschillen per land. Voor meer informatie kunt u de Belastingdienst raadplegen.

 • Van alle transacties in de drie maanden voor en na 1 januari, moet u kunnen aantonen dat ze uit zakelijke overwegingen zijn gedaan. Als de Belastingdienst van mening is dat de transacties puur zijn gedaan om minder vermogensbelasting te betalen, kan de fiscus deze negeren en de oorspronkelijke situatie als uitgangspunt voor de heffing nemen. Het huidige systeem voor peildatumarbitrage, wordt naar verwachting in 2027 vervangen door een vermogensaanwasbelasting die gebaseerd is op werkelijk behaalde rendementen. Dat zijn onder meer rente, dividend en huurinkomsten uit een tweede huis. De plannen voor de belastingwijziging zijn overigens niet definitief, maar nog volop in ontwikkeling. Bovendien kan de planning voor wat betreft de invoering veranderen.

 • Mogelijk is uw rekening gedurende het jaar opgeheven. Daarmee geven wij de rekening nog wel weer in uw aangifte zonder saldo. Als voorbeeld: u ziet bij uw aangifte over 2023 een rekening die in 2022 is opgeheven. In uw aangifte over 2024 zal de rekening niet meer zichtbaar zijn.

Gegevens wijzigen

 • Het e-mailadres, wachtwoord, telefoonnummer, adres en de gegevens voor de Inlog app wijzigt u eenvoudig zelf in uw persoonlijke omgeving via Mijn gegevens, Persoonsgegevens.

 • In uw persoonlijke omgeving wijzigt u het e-mailadres via Mijn gegevens, Persoonsgegevens.

 • Hebt u geen toegang meer tot uw rekening? Vul dan dit formulier in en stuur deze per post naar Evi van Lanschot.

 • U kunt zich afmelden voor commerciële en/of serviceberichten via uw persoonlijke omgeving. Ga hiervoor naar Mijn gegevens, E-mailvoorkeur.

 • In uw persoonlijke omgeving past u de rekeninginstellingen aan. Kies links in het menu voor Rekening, Instellingen wijzigen. Hier wijzigt u de rekeninghouders, tegenrekening, maandelijkse incasso, stortingsvoorkeur, dividenduitkering en kunt u de rekening omzetten van Evi ONE naar Evi Select (of andersom).

 • In uw persoonlijke omgeving kunt u de rekening omzetten. Selecteer links in het menu onder Rekening, Instellingen wijzigen. Kies voor Wijzig rekening type.

 • Standaard herbeleggen wij het dividend in het fonds. In uw persoonlijke omgeving kunt u ervoor kiezen dividend direct op uw spaartegeoed te ontvangen. U selecteert hiervoor links in het menu onder Rekening, Instellingen wijzigen. Kies voor Dividenduitkering.

 • Uw rekening kan om verschillende redenen geblokkeerd zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evi van Lanschot.

 • Als uw rekening niet geblokkeerd is, kunt u de rekening online opheffen via uw persoonlijke omgeving. Selecteer hiervoor de rekening die u wilt opheffen, kies voor Rekening, Instellingen wijzigen, Rekening opheffen. Na opheffing houdt u 7 jaar online toegang tot de rekening. U kunt daarmee bij uw afschriften en overzichten. Eenmaal gesloten kan de rekening niet worden geheractiveerd. Om een nieuwe rekening te openen, dient u het registratieproces weer te doorlopen.

Tegenrekening

 • U kunt de tegenrekening wijzigen in uw persoonlijke omgeving via Rekening, Instellingen wijzigen, Tegenrekening. Is de rekening geblokkeerd? Neem dan contact op om de tegenrekening te wijzigen. Tegenrekeningen moeten op naam van de rekeninghouder(s) staan. Een spaarrekening is niet mogelijk als tegenrekening. Hebt u een zakelijke rekening? Gebruik dan het 'Wijzigingsformulier tegenrekening zakelijk' om de tegenrekening te wijzigen.

 • Een tegenrekening moet op naam staan van de rekeninghouder(s). Zo weten wij zeker dat het geld niet in verkeerde handen komt. Hebt u een zakelijke beleggingsrekening? Dan dient de zakelijke tegenrekening dezelfde tenaamstelling te hebben als de zakelijke beleggingsrekening.

 • Een tegenrekening op naam van beide rekeninghouders.

 • Een tegenrekening met een enkelvoudige tenaamstelling met dezelfde tenaamstelling als de beleggingsrekening.

 • Staat de beleggingsrekening op uw naam maar hebt u alleen een en/of tegenrekening? Dan kunt u een rekeninghouder toevoegen aan de beleggingsrekening zodat deze ook een en/of rekening wordt. Open in uw persoonlijke omgeving het menu en selecteer onder Rekening, Instellingen wijzigen. Kies voor Rekeninghouders. Hier kunt u een rekeninghouder toevoegen.

 • Na het verwijderen of vervangen van de tegenrekening worden eventuele incasso’s direct gestopt. Wilt u automatisch vermogen blijven opbouwen, stel Maandbeleggen dan opnieuw in. Dit kost u slechts 2 minuten.

 • Het is niet mogelijk om een buitenlandse rekening op te nemen als tegenrekening. De tegenrekening dient een Nederlandse betaalrekening te zijn op naam van de rekeninghouder(s). Wij accepteren Nederlandse betaalrekeningen van banken die onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) staan.

 • Een tegenrekening op naam van de wettelijk vertegenwoordiger(s). Een tegenrekening op naam van het kind is niet toegestaan.

 • Het is niet mogelijk om een spaarrekening als tegenrekening op te nemen. De tegenrekening dient een Nederlandse betaalrekening te zijn op naam van de rekeninghouder(s).

Rekeninghouders

 • In uw persoonlijke omgeving kunt u een rekeninghouder toevoegen. Selecteer de betreffende beleggingsrekening in het linker menu, kies onder Rekening, Instellingen wijzigen. Kies voor Rekeninghouders. Hier voegt u het e-mailadres van de nieuwe rekeninghouder toe. Om te voorkomen dat de rekeningen worden gebruikt voor financiële criminaliteit, controleren wij de identiteit van de nieuwe rekeninghouder.

 • U hebt een en/of rekening en u wilt een rekeninghouder van de beleggingsrekening verwijderen? Dit kunt u aan ons doorgeven met het formulier 'Wijziging gegevens particulier'. Op het formulier kunt u aangeven welke rekeninghouder blijft bestaan. Om de wijziging door te geven, uploadt u het formulier en de aanvullende gegevens in uw persoonlijke omgeving. De te verwijderen rekeninghouder dient het identificatieproces succesvol doorlopen te hebben.

 • In uw persoonlijke omgeving voegt u een gemachtigde toe. Selecteer de betreffende rekening in het linker menu en selecteer onder Rekening, Instellingen wijzigen. Kies voor Rekeninghouders. Hier kunt u een gemachtigde toevoegen. Om te voorkomen dat onze rekeningen worden gebruikt voor financiële criminaliteit, controleren wij de identiteit van de gemachtigde.

 • Wilt u een machtiging intrekken? Neem dan contact met ons op. Een medewerker helpt u graag verder met het verzoek.

 • Wie er rekeninghouder/betrokkene is op de rekening ziet u in uw persoonlijke omgeving. Nadat u bent ingelogd, selecteert u links het menu Rekening, Instellingen wijzigen, Rekeninghouders. Hier staan alle betrokkenen bij de rekening.

Fiscaal

 • Als financiële instelling heeft Evi van Lanschot te maken met wetgeving over het verstrekken van informatie en persoonsgegevens. Overheden willen op deze manier meer inzicht krijgen in gegevens van hun inwoners om belastingontduiking tegen te gaan. Per 1 januari 2016 zijn wij als financiële Instelling verplicht gesteld door de Nederlandse wet om onze klanten te identificeren en na te gaan in welk land zij belastingplichtig (‘fiscal resident’) zijn.

 • Bij het openen van een rekening, of het wijzigen van gegevens, leiden we uit de landgegevens af of u mogelijk in andere landen belastingplichtig bent en vragen we daarom om uw fiscale woonland(en) (opnieuw) op te geven. Landgegevens zijn bijvoorbeeld het woonland, telefoonnummer en geboorteland.

 • Verandert er in de toekomst iets in uw situatie dat betrekking heeft op uw buitenlandse belastingstatus? Dan dient u dit binnen 30 dagen aan ons door te geven. Hebt u voor 1 januari 2016 een rekening geopend en daarna geen wijzigingen meer doorgegeven? Dan kunt u uw fiscale woonlanden zelf doorgeven in uw persoonlijke omgeving via Mijn gegevens, Persoonsgegevens. Leiden wij meerdere fiscale woonlanden af uit uw gegevens? Dan zullen wij hierover contact opnemen. Indien u niet op deze berichtgeving reageert, zullen wij na 90 dagen de fiscale woonlanden (die wij uit uw landgegevens kunnen afleiden) vastleggen. Landgegevens zijn bijvoorbeeld het woonland, telefoonnummer en geboorteland.

 • Fiscale woonlanden worden doorgegeven aan de Nederlandse Belastingdienst. Indien u fiscaal woonachtig bent buiten Nederland, zullen deze gegevens via de Belastingdienst worden doorgegeven aan de landen waarmee Nederland deze informatie uitwisselt.

 • Het fiscale woonland(en) wijzigt u in uw persoonlijke omgeving. Ga naar Mijn gegevens, Persoonsgegevens en kies voor Fiscale woonland(en) om de wijziging door te geven.

 • Wij vragen hiernaar wanneer u contactgegevens hebt doorgegeven die betrekking hebben op de Verenigde Staten. Per medio 2014 zijn wij als financiële Instelling wettelijk verplicht om namens de Amerikaanse belastingdienst te controleren of onze klanten Amerikaanse personen zijn zoals omschreven in de Nederlandse wet. Daarom verzoeken wij u het formulier 'Bepalen belastingstatus VS Particulier' in te vullen wanneer u dat per e-mail van ons ontvangt. Wanneer wij binnen 30 dagen geen formulier terug ontvangen, zullen wij u als Amerikaans persoon aanmerken in de rapportage aan de Nederlandse Belastingdienst. Wanneer wij binnen 30 dagen geen formulier terug ontvangen bij het openen van een nieuwe rekening, wordt de rekening weer verwijderd. U kunt het formulier en de aanvullende gegevens uploaden in uw persoonlijke omgeving.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Uw fondsen hebben een risico van 7 of minder

Klik op de link "Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Geselecteerde fondsen

Hier vindt u uw geselecteerde fondsen. Bekijk uw selectie en koop uw fondsen eenvoudig aan.

Sluiten