Evi-Robecopagina's

Omgeving voor beleggers in Robecofondsen

Zo voorkomt u dat uw rendement weglekt

Beleggers halen gemiddeld een lager rendement dan de fondsen waar ze hun geld insteken. Dat komt doordat ze vaak op verkeerde momenten fondsen aan- of verkopen. Gelukkig zijn er verschillende manieren om te voorkomen dat uw rendement achterblijft door slechte timing.

Door de flinke koersschommelingen van de afgelopen jaren, zou u misschien vergeten dat beleggen op de lange termijn een mooi rendement kan opleveren. Uit een jaarlijks onderzoek van fondsonderzoekers Morningstar bleek vorig jaar dat Amerikaanse aandelen een rendement van gemiddeld 11,0% opleverden in de periode tussen eind 2011 en 2021. Beleggers in Amerikaanse aandelenfondsen en indexvolgende producten (ETF’s) haalden in deze periode echter een rendement van 9,3%. Het verschil wordt veroorzaakt doordat ze vaak net op het verkeerde moment fondsen aan- of verkochten.

Slechte timing

Het is geen uitzondering dat het gemiddelde rendement van beleggers ook als rekening gehouden wordt met kosten achterblijft bij dat van de fondsen waar ze hun geld in steken. In de vier voorgaande jaren schommelde dit verschil volgens Morningstar tussen 1,6% en 1,8%. Het fenomeen bestaat zelfs al veel langer. Onderzoek van drie Amerikaanse wetenschappers onder de titel ‘Timing Poorly’ (‘Slechte Timing’) wees uit dat het rendement van beleggers tussen 1991 en 2013 gemiddeld 1,3% lager lag dan de fondsrendementen. Dat lijkt misschien niet veel. Maar onderstaande grafiek laat zien dat door een ogenschijnlijk kleine afwijking tussen bijvoorbeeld 6% en 7% over een periode van twintig jaar toch een groot verschil ontstaat: EUR 3.207 tegenover EUR 3.870.

Waardeontwikkeling in euro’s van een belegging van EUR 1.000 bij een gemiddeld jaarrendement van 6% en 7%.

Stel duidelijke doelen – en houd u daaraan

Er zijn verschillende manieren om ervoor te zorgen dat er bij u geen rendement weglekt als gevolg van ongelukkige timing-keuzes. Dat laatste gebeurt vaak als beleggers zich laten meeslepen door emoties. Bijvoorbeeld door juist een fonds te kopen dat volop in de schijnwerpers staat omdat het een indrukwekkend rendement heeft behaald. Of om afscheid te nemen van een fonds dat even achterblijft bij het marktgemiddelde. In plaats daarvan is het veel verstandiger om uw financiële doelen als uitgangspunt te nemen. Vraag uzelf af waar u met uw beleggingen naar toe wilt werken, hoeveel risico u wilt lopen en welk fonds daar goed bij aansluit. Als u uw doel duidelijk voor ogen hebt, laat u zich minder snel afleiden door koersschommelingen.

Maandbeleggen

Maandbeleggen is een andere beproefde methode om te voorkomen dat door emotie ingegeven keuzes rendement kosten. Door op een vast moment een bepaald bedrag te beleggen, voorkomt u dat u in de verleiding komt om uw aankoopbeslissingen te timen. Bijvoorbeeld door wat extra te beleggen als de nieuwsberichten heel positief zijn, of om juist een aankoop over te slaan omdat een grote koersdaling u onzeker maakt.

Onthoud de gouden regels van beleggen

Ten slotte is het voor elke aan- of verkoop goed om nog even te denken aan de twee gouden spelregels voor beleggen. In de eerste plaats is het zaak om nooit te beleggen met geleend geld of geld dat u niet voor langere periode kunt missen. Zo voorkomt u dat u gedwongen wordt om op een heel ongunstig moment te verkopen. De tweede regel is dat u belegt voor de lange termijn. Naarmate een beleggingshorizon langer wordt, neemt de kans op een positief rendement toe. Daar komt bij dat door het effect van rendement-op-rendement de waarde van vermogen exponentieel kan toenemen als u voor een langere periode belegt. Volgens natuurkundige Albert Einstein was dit effect zelfs de grootste kracht in ons universum.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Uw fondsen hebben een risico van 7 of minder

Klik op de link "Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Geselecteerde fondsen

Hier vindt u uw geselecteerde fondsen. Bekijk uw selectie en koop uw fondsen eenvoudig aan.

Sluiten