Evi-Robecopagina's

Omgeving voor beleggers in Robecofondsen

Begrippenlijst beleggingsvaktaal

Spreiding van uw portefeuille: beleggingscategorieën of asset-classes

U kunt bij ons kiezen uit verschillende soorten fondsen. Daarmee kunt u het risico van uw beleggingen spreiden. Volgens onze beleggingsexperts bestaat een goed gespreide beleggingsportefeuille altijd minimaal uit de assetclasses aandelen, obligaties en spaargeld.

Beweeglijkheid of volatiliteit

De koersen van beleggingsfondsen stijgen en dalen door de tijd. Sommige soorten fondsen bewegen historisch gezien gemiddeld meer dan andere. Aandelenfondsen hebben over het algemeen een hoger risico en daarmee hogere beweeglijkheid dan obligatiefondsen.

Binnen deze categorieën kunnen sommige fondsen een hogere beweeglijkheid hebben dan andere. Bij aandelenfondsen geldt bijvoorbeeld dat een fonds dat belegt in een specifiek regio beweeglijker is dan een fonds dat in meerdere regio’s tegelijk belegt. Voor obligatiefondsen geldt in volgorde van risico en beweeglijkheid: staatsobligaties, bedrijfsobligaties van goede kredietwaardige bedrijven (ook wel credits genoemd) en High Yield; de bedrijfsobligaties van minder kredietwaardige bedrijven. De risicometer geeft aan welke mate van beweeglijkheid u van een fonds mag verwachten.

Onderwegen

Beleggingsexperts vinden dat u altijd goed gespreid moet beleggen over de verschillende beleggingscategorieën om uw beleggingsrisico te beperken. Bekijk in de taartgrafiek hoe de verdeling eruit kan zien als een gemiddeld (neutraal) risico uw uitgangspunt is. Een belegger die zelf wil inspelen op economische verwachtingen en beursontwikkelingen kan van deze verdeling gaan afwijken door de categorieën een ander gewicht te geven.

Spreiding in een voorbeeldportefeuille met neutraal risico

Een voorbeeld:
Als je portefeuille normaliter voor 47,5% uit aandelen bestaat en de vooruitzichten wat minder goed zijn, kan je dat gewicht bijstellen naar 45% of 40%. Dat wordt ook wel ‘onderwegen’ genoemd. De vrijkomende middelen kan je beleggen in een categorie met betere vooruitzichten, zoals obligaties of spaargeld.

Overwegen

Het tegenovergestelde van onderwegen is overwegen: u belegt tijdelijk iets meer in een bepaalde categorie die goede vooruitzichten heeft. U kunt ook binnen een categorie tijdelijk meer beleggen in een bepaalde sector of regio. Dan legt u een accent op bijvoorbeeld High Yield-obligaties of op Europese aandelen.

Wilt u een ander begrip toegelicht hebben? Laat het ons weten!
Beoordeel dit overzicht en geef in de toelichting aan welk begrip u mist.

Gerelateerde onderwerpen

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Uw fondsen hebben een risico van 7 of minder

Klik op de link "Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Geselecteerde fondsen

Hier vindt u uw geselecteerde fondsen. Bekijk uw selectie en koop uw fondsen eenvoudig aan.

Sluiten