Evi-Robecopagina's

Omgeving voor beleggers in Robecofondsen

Op weg naar het nieuwe pensioenstelsel: waar staan we nu?

Het nieuwe pensioenstelsel nadert met rasse schreden. Als alles goed gaat, dan treedt het nieuwe stelsel per 1 januari 2023 in werking. Wat zijn de gevolgen in de praktijk en hoe staan pensioenfondsen er momenteel voor?

De situatie van de meeste pensioenfondsen is het afgelopen jaar verbeterd. Dat valt af te leiden uit de dekkingsgraad, die staat voor de waarde van de pensioenverplichtingen van een fonds ten opzichte van het huidige vermogen. Bij de meeste fondsen ligt de dekkingsgraad nu ruim boven de 100%, waardoor de dreiging van pensioenkortingen is afgenomen. Ook lijkt voor het eerst in lange tijd dit jaar indexatie mogelijk bij veel fondsen, zodat de pensioenen met de inflatie mee kunnen stijgen. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, hangt onder meer af van de rendementen op beleggingsmarkten.

Wat verandert er in het nieuwe stelsel?

Een belangrijk onderdeel van het Pensioenakkoord dat in 2020 tot stand kwam, is dat het systeem met de dekkingsgraden verdwijnt. In plaats daarvan gaat iedereen een persoonlijk pensioenvermogen opbouwen. Jongeren gaan in het nieuwe stelsel minder meebetalen aan de pensioenuitkeringen van ouderen. En hoe jonger je bent, hoe risicovoller je pensioenpremie wordt belegd. Van een beloofd pensioen zal geen sprake meer zijn: de pensioenhoogte gaat mede afhangen van economische ontwikkelingen. Dat moet voorkomen dat jongeren de tegenvallers voor oudere generaties moeten opvangen.

Verwachte inwerkingtreding per 2023

Op 30 maart 2022 heeft het kabinet de uitwerking van het Pensioenakkoord aan de Tweede Kamer aangeboden. Als zowel de Tweede als Eerste Kamer hier dit jaar nog mee instemmen, dan zullen de nieuwe regels per 1 januari 2023 van kracht zijn. Werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen per pensioenfonds overleggen hoe de overgang naar het nieuwe stelsel moet verlopen. De pensioenfondsen hebben tot 1 januari 2027 de tijd om werknemers die bij hen zijn aangesloten over te laten gaan naar het nieuwe stelsel.

Extra pensioen opbouwen

Hoewel het nieuwe pensioenstelsel moet gaan zorgen voor een kleinere kans op pensioenkortingen, blijft het altijd verstandig om ook zelf vermogen op te bouwen voor later. Te meer omdat er in het nieuwe stelsel minder harde toezeggingen zijn over je pensioenhoogte. Wil je in eigen beheer pensioen opbouwen? Dan kan dat door te beleggen bij Robeco. Je kunt dat zelf doen via onze beleggingsfondsen, maar bijvoorbeeld ook door te kiezen voor Robeco Life. Met deze pensioenoplossing van Robeco geef je alle zorg uit handen, inclusief het afbouwen van het beleggingsrisico naarmate de einddatum nadert.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Uw fondsen hebben een risico van 7 of minder

Klik op de link "Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Geselecteerde fondsen

Hier vindt u uw geselecteerde fondsen. Bekijk uw selectie en koop uw fondsen eenvoudig aan.

Sluiten