Evi-Robecopagina's

Omgeving voor beleggers in Robecofondsen

Eindelijk een regeerakkoord. Welke fiscale voorstellen zijn belangrijk voor u?

De formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben eindelijk een akkoord op hoofdlijnen bereikt. Op 16 mei jl. is het hoofdlijnenakkoord met de titel ‘Hoop, lef en trots’ gepresenteerd. Deze hoofdlijnen moeten nog verder worden uitgewerkt en omgezet naar wetgeving. In het akkoord zijn ook een aantal concrete fiscale maatregelen opgenomen. Wij bespreken in deze blog vier fiscale voorstellen die voor de vermogende particulier en directeur-grootaandeelhouder van belang zijn.

1. Het hoge box 2-tarief wordt verlaagd naar 31%

De huidige box 2-tarieven voor inkomen uit aanmerkelijk belang bedragen 24,5% over de eerste € 67.000 (voor fiscale partners € 134.000) en 33% voor het meerdere. Voorgesteld wordt om het hoge box 2-tarief per 2025 te verlagen naar 31%. Hiermee wordt de eerdere verhoging, een amendement dat is aangenomen bij het Belastingplan 2024, weer teruggedraaid.

2. Het box 3-tarief wordt verlaagd

Het huidige box 3-tarief bedraagt 36%. Voorgesteld wordt om dit tarief te verlagen. Hiervoor wordt structureel 100 miljoen per jaar beschikbaar gesteld. In het akkoord worden verder geen nieuwe box 3-tarieven genoemd.

Uit eerdere budgettaire ramingen blijkt dat een aanpassing van het box 3-tarief met 1%-punt ongeveer € 171 miljoen kost. Als wij dit doortrekken, dan zou dit betekenen dat het box 3-tarief met ruim 0,5%-punt kan worden verlaagd.

3. De giftenaftrek wordt beperkt

Voorgesteld wordt om de fiscale regelingen voor giften te beperken in de komende jaren. Het gaat om de giftenaftrek in de inkomstenbelasting, de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting en de vrijstelling in box 2 voor het geven uit de vennootschap. In 2025 moet de eerste stap worden gezet. Niet duidelijk is wat deze stap precies inhoudt.

Per 2028 moet de giftenaftrek in de inkomstenbelasting worden geüniformeerd waarmee verschillende giften gelijk worden behandeld. De bedoeling lijkt om het verschil tussen eenmalige giften en periodieke giften te laten vervallen. Dit zou betekenen dat periodieke giften minder fiscaal interessant worden.

4. De hypotheekrenteaftrek blijft ongewijzigd

In het hoofdlijnenakkoord staat dat de fiscale positie van de eigen woning niet wordt gewijzigd. De hypotheekrenteaftrek blijft in stand en het eigenwoningforfait blijft onveranderd. Dit om onzekerheid op de woningmarkt tegen te gaan.

Wat kan Evi van Lanschot voor u doen?

Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen. De volgende stap in de formatie is dat de bewindspersonen (ministers en staatssecretarissen) van het nieuwe kabinet worden gezocht en aangesteld. Dit nieuwe ‘programkabinet’ kan vervolgens het hoofdlijnenakkoord verder uitwerken en omzetten in wetgeving. Wij verwachten dat de eerste fiscale voorstellen al zullen worden opgenomen in het Belastingplan 2025 die op Prinsjesdag (17 september 2024) wordt gepresenteerd. Via onze blogs houden wij u op de hoogte.

Geschreven naar de stand van zaken op 17 mei 2024.

Gerelateerde onderwerpen

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Uw fondsen hebben een risico van 7 of minder

Klik op de link "Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Geselecteerde fondsen

Hier vindt u uw geselecteerde fondsen. Bekijk uw selectie en koop uw fondsen eenvoudig aan.

Sluiten