Evi-Robecopagina's

Omgeving voor beleggers in Robecofondsen

Zakelijk vertegenwoordiger toevoegen

U bent bij een onderneming betrokken als vertegenwoordiger. Dat kan gezamenlijk met een andere bevoegde zijn of u bent afzonderlijk/zelfstandig bevoegd. Wij helpen u graag dit op een juiste manier te verwerken.

Hoe werkt het doorgeven van een nieuwe vertegenwoordiger of bevoegde?

Het doorgeven van een nieuwe vertegenwoordiger of bevoegde kan veilig en eenvoudig via onze website.

1. Verandering in de vertegenwoordiger melden
U kunt een verandering in de vertegenwoordiger op een beleggingsrekening aan ons melden via het formulier onderaan deze pagina.

2. Gegevens vertegenwoordiger of bevoegde doorgeven
Na ontvangst van de melding, ontvangt de nieuwe vertegenwoordiger een e-mail. In deze e-mail staat een link om het e-mailadres te bevestigen. Na het bevestigen van het e-mailadres, kunt u online uw persoonsgegevens aan ons doorgeven. Daarnaast dient u een aanvullend document aan te leveren waaruit blijkt dat u als vertegenwoordiger aan de beleggingsrekening mag worden toegevoegd.

3. U krijgt toegang tot de beleggingsrekening(en)
Na ontvangst van de persoonsgegevens en een aanvullend document, controleren wij hetgeen toegestuurd op juistheid en verwerken dit in onze administratie. Indien er sprake is van gezamenlijke bevoegdheid nemen wij contact op met de andere bevoegde(n). Hierna krijgt u toegang tot de beleggingsrekening(en).

Veelgestelde vragen

  • Wij vragen u de volgende documenten aan te leveren:

    • Een recent uittreksel van de KVK
    • Een recente versie van de statuten

  • Hoe u aanvullende documenten kunt aanleveren staat in de mail die u ontvangt nadat u melding hebt gemaakt via het formulier onderaan deze pagina.

  • Voor het toevoegen van een bevoegde op een particuliere rekening hebben wij een aparte pagina. Hier leest u hoe u dit kunt doen.

  • De onderneming is rekeninghouder en u voegt in dit geval iemand toe die mag beschikken over de rekening. De rekening en het saldo hierop blijft eigendom van de onderneming.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Uw fondsen hebben een risico van 7 of minder

Klik op de link "Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Geselecteerde fondsen

Hier vindt u uw geselecteerde fondsen. Bekijk uw selectie en koop uw fondsen eenvoudig aan.

Sluiten