Evi-Robecopagina's

Omgeving voor beleggers in Robecofondsen

Interview Evi ONE Fondsmanagers Ernesto Sanichar en Arnout van Rijn

We zien politieke verschuivingen in Europa en toenemende druk op President Biden in Amerika. Kunt u uitleggen hoe deze politieke ontwikkelingen de financiële markten beïnvloeden?

Financiële markten zijn minder bezorgd over de politieke signatuur van de Amerikaanse presidentskandidaat zolang er maar geen drastische beleidswijzigingen worden aangekondigd. Onzekerheid is de grootste vijand voor beleggers. Historisch gezien zijn Republikeinse presidenten marktvriendelijker, maar met Trump kunnen er onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden en neemt de onzekerheid toe. Toch lijkt de markt zich weinig zorgen te maken over de ongeveer 60% kans dat Trump herkozen wordt. Wat wel belangrijk is, is dat steeds meer obligatiebeleggers het absolute niveau van staatschulden in zowel Europa (gemiddeld 90% van het BBP) als Amerika (120% van het BBP) te hoog vinden. Dit kan leiden tot een risicopremie en daarmee hogere staatsrentes. Dit is met name problematisch als de schuld niet volledig binnenlands gefinancierd kan worden en er buitenlands kapitaal nodig is. Hogere rentes zijn slecht nieuws voor zowel obligaties als aandelen.

De ECB heeft in juni de rente verlaagd, maar de inflatie lijkt niet significant te dalen. Wat zijn uw verwachtingen voor de inflatieontwikkeling?

We verwachten dat er beperkte ruimte is voor verdere renteverlagingen door de ECB, omdat er nog steeds een dreiging van een loon-prijs-spiraal is in Europa. De beleidsmakers bij de ECB zullen de komende maanden de loononderhandelingen nauwlettend volgen. Dit is vooral belangrijk omdat we een versnelling van de economische groei in Europa verwachten. In de Verenigde Staten zien we langzaam afnemende groeiverwachtingen, wat ook gepaard gaat met afnemende inflatie. Rentes op inflatiebeschermde obligaties laten zien dat de Amerikaanse inflatieverwachting niet structureel stijgt en al twee jaar schommelt tussen 2,2% en 2,5%. Ook in Europa heeft de markt voldoende vertrouwen dat de inflatie op de middellange termijn weer onder controle is. Uit enquêtes blijkt echter dat consumenten inflatie nog steeds als een probleem ervaren.

De beurzen bereiken recordhoogtes. Hoe kijken jullie naar deze ontwikkeling en is er sprake van hoogtevrees?

Normaal gesproken nemen we macro-, waarderings- en technische factoren als belangrijke input voor onze beslissingen. Het belang van deze factoren kan echter variëren in de tijd. Momenteel spelen technische factoren, waaronder momentum, een belangrijke rol in ons proces. We vinden wereldwijde aandelen behoorlijk prijzig, vooral in de Verenigde Staten. Aandelenmarkten in Europa en Japan zijn redelijk gewaardeerd, terwijl opkomende markten goedkoop zijn. Ondanks de hoge waardering van Amerikaanse aandelen, is het momentum zo positief dat we niet onderwogen willen zijn.

Er is sprake van toenemend protectionisme richting China. Hoe beïnvloedt dit jullie standpunt ten aanzien van de opkomende markten? Is er nog steeds een overweging om hierin te beleggen?

In het tweede kwartaal hebben we een stapje terug gedaan in onze positieve kijk op opkomende markten. De kracht van de dollar, het Amerikaanse rentebeleid en negatieve winstbijstellingen waren daarvoor de redenen. Desalniettemin blijft de waardering sterk positief en de macro-economische situatie neutraal, waardoor we meer opwaarts potentieel zien ten opzichte van ontwikkelde markten. De importtarieven die Trump van plan is te verhogen, zullen slechts een beperkte invloed hebben op de winsten van de Chinese beursgenoteerde bedrijven. Het is echter veel belangrijker om binnenlandse stabiliteit te zien.

Een klein aantal AI-bedrijven heeft grote invloed gehad op de positieve koersontwikkelingen van Amerikaanse aandelen. Zien jullie mogelijkheden voor de bredere markt om bij deze groei aan te sluiten?

Veel bedrijven die AI kunnen toepassen, zoeken naar manieren om hun productiviteit te verbeteren. Het is echter onwaarschijnlijk dat we op korte termijn het bewijs hiervan zullen zien. Een uitzondering hierop is mogelijk de farmaceutische sector, waar de ontwikkeling van medicijnen aanzienlijk versneld kan worden, zoals beschreven in dit artikel.

De brede markt zal vooral gedreven worden door de winstvooruitzichten. Voor de wereldwijde aandelenindex wordt een winstgroei van 6% verwacht in 2024 en 12% in 2025. Vanuit dit perspectief lijken met name Amerikaanse aandelen erg duur, terwijl aandelen in andere delen van de wereld redelijk gewaardeerd zijn. De bredere markt zal echter meer dan evenredig profiteren van rentedalingen, omdat grote technologie- en AI-bedrijven aanzienlijke kasreserves hebben in vergelijking met "normale" bedrijven die ook schulden hebben.

Overzicht kwartaalupdate

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Uw fondsen hebben een risico van 7 of minder

Klik op de link "Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Geselecteerde fondsen

Hier vindt u uw geselecteerde fondsen. Bekijk uw selectie en koop uw fondsen eenvoudig aan.

Sluiten