Evi-Robecopagina's

Omgeving voor beleggers in Robecofondsen

SFDR 6, 8 en 9 beleggingsfondsen

In de financiële wereld wordt regelmatig gesproken over beleggingsfondsen met de aanduiding SFDR 6, 8 en 9. Wat is het verschil hiertussen?

Het aantal duurzame beleggingsfondsen is de afgelopen jaren zo snel gegroeid dat het lastig is om door de bomen het duurzame bos te zien. Nieuwe regelgeving kan dat wat makkelijker maken. De wetgeving – met de lastige naam Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) – moet er ook voor zorgen dat beleggingsinstellingen zich niet duurzamer voor kunnen doen dan ze daadwerkelijk zijn. Het doel van SFDR is beleggers meer inzicht te geven hoe beheerders van beleggingsfondsen omgaan met duurzaamheid. In de SFDR-tekst spelen de artikelen 6, 8 en 9 een belangrijke rol als het gaat om transparantie.

Artikel 9 - fondsen met een specifiek duurzaamheidsdoel

Deze variant gaat het verst in het nastreven van duurzaamheidsdoelen. Deze fondsen beleggen alleen in bedrijven waarvan de activiteit een bijdrage levert aan een milieu- of sociale doelstelling. Ondernemingen mogen ook geen schade toebrengen aan deze zaken en voldoen aan minimale standaarden voor fatsoenlijk bedrijfsbeleid. De informatie die voor dit soort fondsen beschikbaar moet worden gesteld, wordt in artikel 9 van de SFDR aangegeven.

Artikel 8 – fondsen met duurzaamheidskenmerken

Artikel 8 schrijft tot in detail voor welke informatie over duurzame kenmerken aan beleggers moet worden aangeboden, om hen in staat te stellen om fondsen te vergelijken. De regels helpen zo om te voorkomen dat fondsen zich groener voordoen dan ze daadwerkelijk zijn. Dit wordt ook wel greenwashing genoemd. In het beleggingsbeleid van deze fondsen is aandacht voor sociale of ecologische kenmerken. Binnen de wetgeving is echter heel veel ruimte voor allerlei omschrijvingen hoe artikel 8-fondsen dat kunnen doen. In de praktijk bestaat de portefeuille van dit soort fondsen dan ook niet volledig uit duurzame beleggingen.

Artikel 6 - fondsen zonder duurzaamheidskenmerken

In de wet zijn verschillende regels opgenomen over welke informatie fondsaanbieders in hun prospectus moeten opnemen. Het is voor alle fondsen verplicht om duidelijk te maken hoe duurzaamheidsrisico’s meewegen bij de selectie van de beleggingen. Dat is vastgelegd in verschillende artikelen van de nieuwe regelgeving. Fondsen die geen duurzame doelstelling hebben en geen duurzame kenmerken promoten, vallen onder artikel 6. Omdat ze niet worden gepromoot als “duurzaam fonds”, laten ze zich ook wel omschreven als grijze fondsen.

Alle Robecofondsen waarin via Evi belegt kan worden, zijn artikel 8 of artikel 9 fondsen. Uiteraard is het verstandig om op de productpagina te kijken naar documenten over de duurzame kenmerken van een fonds waarin u belegt – net zoals je bijvoorbeeld ook kijkt naar het beleggingsbeleid en andere fondsinformatie.

Gerelateerde onderwerpen

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Uw fondsen hebben een risico van 7 of minder

Klik op de link "Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Geselecteerde fondsen

Hier vindt u uw geselecteerde fondsen. Bekijk uw selectie en koop uw fondsen eenvoudig aan.

Sluiten