Evi-Robecopagina's

Omgeving voor beleggers in Robecofondsen

Market Update

juni 2024

  • Nieuwe records op diverse aandelenmarkten
  • De industrie trekt wereldwijd aan
  • Zoals verwacht verlaagde de ECB de rente, Fed liet rente ongewijzigd

Van Lanschot Kempen is de bron van de maandelijkse Market Update. De informatie in dit bericht kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies of aanbod.

Terugblik mei

In mei herstelden aandelenmarkten van de (lichte) daling in april. Voor het eerst dit jaar waren er meevallende inflatiecijfers in de VS. Zowel de Amerikaanse economie als de arbeidsmarkt lieten wat tekenen van afkoeling zien. Beleggers reageerden positief omdat de Amerikaanse centrale bank (Fed) nu minder noodzaak zal voelen om de economie nog langer af te remmen. Aandelenindices in ontwikkelde markten noteerden positieve resultaten en in de VS en Europa werden nieuwe records bereikt. De wereldwijde aandelenindex van MSCI steeg 2,5% (in EUR). Europese aandelen presteerden relatief het sterkst met een plus van 3,3%. Aandelen Noord-Amerika stegen 3,1% en aandelen in de regio Pacific lieten een bescheiden stijging van 0,5% zien. Alleen aandelen van opkomende markten sloten de maand 0,9% lager af.

In mei liep de rente op staatsobligaties in de eurozone licht op. Dit veroorzaakte een beperkt negatief rendement. De rente op Amerikaanse staatsobligaties daalde, wat goed is voor dollar bedrijfsobligaties en obligaties uit opkomende landen. Wereldwijde staatsobligaties stegen 0,4% (in EUR) en bedrijfsobligaties van goede kwaliteit (investment grade credits) sloten de maand 1,3% hoger af (in EUR). De risicovollere high yield-bedrijfsobligaties leverden 0,1% in. Obligaties van opkomende landen stegen 0,2%, gemeten in lokale valuta. Wereldwijd vastgoed steeg 1,9% in mei. De index voor grondstoffen beleefde een rustige maand met een plus van 0,2% (in EUR), goud steeg in lijn met die index 0,2% (in EUR). Olie sloot de maand 5,1 % lager af (in USD).

Aandelen

Voor de categorie aandelen als geheel zijn de verwachtingen positiever geworden. Toch zijn de Verenigde Staten zijn de economische indicatoren wisselend. Het consumentenvertrouwen is nog positief maar de consument lijkt het wel rustiger aan te doen met de bestedingen. De economische groei zwakte af in het eerste kwartaal maar voor komende kwartalen verwachten we nog matige groei. De industrie trekt aan en de meest recente inflatiecijfers vielen mee. We verwachten dat de inflatie de komende maanden in beperkte mate zal dalen. De Fed hield de rente ongewijzigd in juni en wil meer zekerheid dat de inflatie verder zal dalen. Als daar meer duidelijkheid over komt, kan in september een eerste renteverlaging worden doorgevoerd. Zolang de economie op het pad blijft van een zachte landing en winsten blijven groeien, denken we niet dat Amerikaanse aandelen een langdurige neerwaartse trend zullen laten zien.

We worden positiever voor de vooruitzichten van Europese aandelen. De Europese economie trekt geleidelijk aan. De werkloosheid in de eurozone daalde in april naar een recordlaagte van 6,4%, de ECB heeft de rente verlaagd, de verwachtingen voor de bedrijfswinsten zijn realistisch en de industrie in de eurozone toont verbetering. De waarderingen van aandelen zijn naar onze mening redelijk.

Voor de regio Japan/Pacific handhaven we de neutrale verwachting. Fundamenteel zijn de tekenen in Japan nog positief, maar wij denken dat dit al verwerkt is in de snel en sterk gestegen koersen van Japanse aandelen. Mogelijk gaat de Japanse centrale bank ingrijpen om verdere verzwakking van de yen tegen te gaan. Een ommekeer van de trend in de yen vormt een risico voor Japanse aandelen. Maar de Japanse centrale bank blijft behoedzaam met het verhogen van de rente.

Ook voor opkomende markten handhaven we de neutrale verwachting. De Chinese economie heeft last van de vastgoedcrisis en leunt qua groei momenteel sterk op de industriële sector en de uitvoer. We zien hierin een risico vanwege de oplopende handelsspanningen tussen China enerzijds en de VS en Europa anderzijds. De meer op export gerichte economieën in Azië profiteren van de ontwikkelingen in de technologiesector en van de verbeterende wereldwijde industriële sector. De groei en opwaartse bijstellingen van de bedrijfswinsten zijn nog niet sterk genoeg voor het ophogen van onze mening.

Obligaties

De ECB heeft zoals verwacht in juni een renteverlaging doorgevoerd. Vanwege de aantrekkende economische groei en hardnekkige inflatie in de dienstensector zal de ECB het rustig aan doen met verdere verlagingen. Wij verwachten daarom een beperkte ruimte voor daling van de Europese tienjaarsrentes. In de VS handhaafde de Fed begin juni zoals verwacht de rente. Met inflatiecijfers die aan de verwachtingen voldeden gaat de markt er vanuit dat er dit jaar nog twee renteverlagingen in de VS volgen. Als de economie verder vertraagt en de inflatie nog wat daalt, is er ruimte voor meer verlagingen. Daarmee kunnen ook marktrentes omlaag. Binnen de categorie obligaties denken wij daarom dat staatsobligaties beter zullen presteren dan bedrijfsobligaties. Als rentes op korte termijn stabiel blijven, kunnen Amerikaanse staatsobligaties profiteren vanwege de hogere rentes. Staatsobligaties van opkomende landen (genoteerd in lokale valuta) kunnen profiteren van afnemende inflatie en renteverlagingen in opkomende landen. Maar de rentevergoeding is relatief laag ten opzichte van ontwikkelde landen en hierdoor neemt de relatieve aantrekkelijkheid af waardoor wij een neutrale verwachting hebben voor deze categorie.

Voor bedrijfsobligaties met hogere kredietwaardigheid daalde de risicovergoeding in de maand mei nog verder, zowel in de VS als in de eurozone. Wij vinden we de totale rentevergoeding (risicovergoeding plus rente) voor deze categorie nog steeds niet in lijn met de economische vooruitzichten. De risicovergoeding ligt in de VS duidelijk onder het gemiddelde van de laatste vijf jaar. In de eurozone is dat maar iets beter. De ontwikkeling van de risicovergoeding op de risicovollere high yield bedrijfsobligaties was in mei nagenoeg onveranderd. Wij blijven terughouden voor high yield-obligaties vanwege de historisch lage risicovergoedingen. Bij een vertragende economische groei bij hoge rentes, krijgen bedrijven die deze obligaties uitgeven meer last van hogere rentes omdat ze scherper gefinancierd zijn.

* Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Uw fondsen hebben een risico van 7 of minder

Klik op de link "Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Geselecteerde fondsen

Hier vindt u uw geselecteerde fondsen. Bekijk uw selectie en koop uw fondsen eenvoudig aan.

Sluiten