Evi-Robecopagina's

Omgeving voor beleggers in Robecofondsen

Market Update

april 2024

  • Positief marktsentiment ondanks hogere rentes en geopolitieke ontwikkelingen
  • Aandelenbeleggers kijken verder dan Big Tech
  • Renteverlaging later dit jaar blijft mogelijk

Van Lanschot Kempen is de bron van de maandelijkse Market Update. De informatie in dit bericht kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies of aanbod.

Terugblik maart

Maart was opnieuw een goede maand voor aandelen, met stijgingen in alle grote regio’s en nieuwe records. Zelfs stijgende rentes en lagere winstverwachtingen hebben de opwaartse beurstrend niet kunnen breken. De positieve trend komt vooral door de kracht van de Amerikaanse economie. Omdat verwachtingen voor renteverlagingen door centrale banken zijn verschoven naar later dit jaar, lijkt het monetaire beleid redelijk verwerkt in de prijzen. Naast technologieaandelen waren het nu ook andere sectoren die een duidelijke inhaalslag maakten. Europese aandelen behaalden een rendement van 3,9%, aandelen Noord-Amerika plusten 3,4% en zowel Pacific als opkomende landen behaalden een rendement van 2,4%. De wereldwijde aandelenindex van MSCI steeg voor de vijfde maand op rij. De stijging was weliswaar iets gematigder dan in februari maar nog altijd een fraaie 3,3% (in EUR).

In maart behaalden obligaties positieve resultaten. Het vooruitzicht op lagere rentes droeg bij aan voorzichtig stijgende obligatiekoersen. Wereldwijde staatsobligaties stegen 0,7% (in EUR) en bedrijfsobligaties van goede kwaliteit (investment grade credits) stegen 1,1% (in EUR). De risicovollere high yield bedrijfsobligaties sloten de maand af met een winst van 1,5%. Deze categorie obligaties heeft een nauwe samenhang met aandelen. Obligaties van opkomende landen realiseerden met 2,0% de grootste stijging . Wereldwijd vastgoed beleefde opnieuw een goede maand met een stijging van 3,6%. De index voor grondstoffen steeg 4,9% (in USD), olie werd 7,3% duurder en goud steeg maar liefst 8,3% door extra vraag vanuit China en oplopende geopolitieke spanningen.

Aandelen

Voor de categorie aandelen als geheel en op regioniveau zijn onze verwachtingen neutraal. In Europa zijn we nog bezorgd over de economische groei en de ontwikkeling van de bedrijfswinsten. Maar na recente verlagingen van de winstverwachtingen lijken deze realistischer. De eerste renteverlaging vanuit de ECB wordt in juni verwacht. In de Verenigde Staten tonen de inflatiecijfers aan dat de snelle afname van de inflatie in de tweede helft van vorig jaar inmiddels tot stilstand is gekomen. Wij denken dat dat vooral te maken heeft met een economie die een grote veerkracht heeft vertoond. Het roept de vraag op of de Fed de rente überhaupt nog moet verlagen. De economie houdt zich goed, de inflatie blijkt hardnekkig en het sentiment op aandelenmarkten is optimistisch. Wij denken dat de inflatie alleen verder zal dalen als de economie en arbeidsmarkt afkoelen. Maar zolang daar geen al te duidelijke tekenen van zijn, blijven rentes langer hoog. Vooralsnog gaat de markt uit van een eerste renteverlaging in de VS in het najaar.

Voor de regio Japan/Pacific zijn we voorzichtiger geworden. Fundamenteel zijn de tekenen in Japan nog wel positief, maar wij denken dat dit al verwerkt is in de snel en sterk gestegen koersen van Japanse aandelen. Mogelijk gaat de Japanse centrale bank ingrijpen om verdere verzwakking van de yen tegen te gaan. Een ommekeer van de trend in de yen vormt een risico voor Japanse aandelen.

Voor de Chinese economie houden we nog een slag om de arm. De belangrijke huizenmarkt, die goed is voor 30% van de economie, is namelijk verder verzwakt. Toch lijkt de economie in het eerste kwartaal te versnellen. Dat blijkt uit cijfers over de industriële productie, uitvoer en in mindere mate detailhandelsverkopen.

Voor opkomende markten zijn de verwachtingen gemiddeld. De meer op export gerichte economieën in Azië profiteren van de ontwikkelingen in de technologiesector en van de verbeterende wereldwijde industriële sector.

Obligaties

Sinds het begin van dit jaar zijn de verwachtingen voor renteverlagingen vanuit de centrale banken in de VS en Europa opgeschoven naar later in het jaar. Dit is voornamelijk te wijten aan de hardnekkige inflatie in deze economische regio’s en de kracht van met name de Amerikaanse economie. Binnen de categorie obligaties denken wij dat staatsobligaties beter zullen presteren dan bedrijfsobligaties. Als rentes op korte termijn stabiel blijven, profiteren Amerikaanse staatsobligaties van de hogere rentes.

De daling van de inflatie gaat minder snel maar op termijn is de verwachting dat rentes kunnen dalen. Staatsobligaties van opkomende landen (genoteerd in lokale valuta) kunnen profiteren van afnemende inflatie en renteverlagingen in opkomende landen. Maar de rentevergoeding is relatief laag ten opzichte van ontwikkelde landen en hierdoor neemt de relatieve aantrekkelijkheid af. Voor bedrijfsobligaties met hogere kredietwaardigheid vinden we de totale rentevergoeding (risicovergoeding plus rente) nog steeds niet in lijn met de economische vooruitzichten. De risicovergoeding ligt in de VS duidelijk onder het gemiddelde van de laatste vijf jaar, in de eurozone is dat maar iets beter. Ook de risicovollere high yield-obligaties vinden wij minder aantrekkelijk vanwege de lage en de vertragende economische groei bij hoge rentes.

* Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Uw fondsen hebben een risico van 7 of minder

Klik op de link "Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Geselecteerde fondsen

Hier vindt u uw geselecteerde fondsen. Bekijk uw selectie en koop uw fondsen eenvoudig aan.

Sluiten