Evi-Robecopagina's

Omgeving voor beleggers in Robecofondsen

Market Update

November 2023

  • Beleggerssentiment verder verzwakt
  • Inflatienieuws verbetert, maar nog geen renteverlagingen

Vanaf 1 juli 2023 is Van Lanschot Kempen de bron van de maandelijkse Market Update. De informatie in dit bericht kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies of aanbod.

Terugblik oktober

Oktober was voor aandelenbeleggers niet veel beter dan september. Het beurssentiment bleef onder druk staan van de hogere rentes. De zorg dat hogere rentes de economische ontwikkeling verder zullen vertragen hield aan. De geopolitieke spanning over het conflict in het Midden-Oosten nam aan het eind van de maand af. De bedrijfsresultaten in de VS bleken beduidend sterker dan in Europa.

Wereldwijde aandelen daalden voor de derde maand op rij, de MSCI World index verloor 2,8%. Verliezen binnen de VS waren iets kleiner (-2,3%) dan in Europa (-3,6%) en de Pacifische-regio (-4,3%). De aandelen in opkomende markten presteerden relatief het zwakst met een verlies van 3,7%.

Beleggers in wereldwijde staatsobligaties verloren 0,7% (in EUR). Bedrijfsobligaties van goede kwaliteit lieten een daling zien van 1,2% (in EUR) en high yield, de risicovollere bedrijfsobligaties, verloren 1,1% (in EUR). Grondstoffen beleefden opnieuw een positieve maand (0,3% in USD), waarbij de stijging van goud met 6,8% (in USD) opviel als reactie op de geopolitieke onrust.

Koersstijging aandelen dit jaar niet breed gedragen

Hoewel de euforie rondom artificiële intelligentie (AI) in de eerste twee kwartalen van het jaar nog steeds doorwerkt in financiële markten - en dan met name bij specifieke bedrijfstakken - zien we dat de bredere aandelenmarkten hier minder van profiteren. Dat is te zien aan de ontwikkeling van rendementen in andere regio’s dan de Amerikaanse, maar ook in de lokale aandelenmarkten (de zogenaamde mid- en small caps). Hier is namelijk de invloed van AI nog minder groot. Zo blijven de regio’s Europa, Pacific en opkomende landen ver achter bij Noord-Amerika en renderen small caps dit jaar wereldwijd zo’n 10% minder dan de grote large cap-aandelen.

VS

De economische groei blijft sterk en de inflatie viel in september iets hoger uit dan verwacht. De arbeidsmarkt neemt slechts matig af. De Fed heeft de rentetarieven zoals verwacht ongewijzigd gelaten. De opgelopen rente zorgt er in hun ogen voor dat de vraag naar krediet moet verminderen en dat banken terughoudender worden met het verstrekken van leningen. Dit draagt bij aan het afremmen van de economische groei. De Fed herhaalde dat mogelijk een verdere renteverhoging nodig is om de inflatie op de lange termijn terug te brengen naar haar doel van 2%. Amerikaanse aandelen hebben nog een behoorlijke waardering en met een afkoelende wereldeconomie is het uitdagend om de hoge winstverwachtingen te blijven waarmaken.

EU

In tegenstelling tot de Amerikaanse economie, blijft de economie in de eurozone zwak. Positief is dat er tekenen zijn van een afnemende inflatie. Het was dan ook geen verrassing dat de ECB in oktober haar beleidsrente ongewijzigd liet. De ECB benadrukte opnieuw dat de inflatie nog steeds te hoog is. ECB-president Lagarde herhaalde dat de huidige rentetarieven op het juiste niveau zijn om de inflatie naar het streefniveau van 2% te brengen, op voorwaarde dat ze lang genoeg worden gehandhaafd. Dit wekt de suggestie dat de piek in beleidsrente is bereikt. Europese aandelen zijn qua waardering minder duur dan Amerikaanse.

Japan

De Bank of Japan is begonnen met het steunen van de verzwakte Yen en het afremmen van de opgelopen inflatie. De tienjaarsrente is daardoor opgelopen richting 1%. Japan is een land met een hoge staatsschuld en de begroting is daardoor erg rentegevoelig. Een kleine stijging van de rente betekent een grote stijging van de rentelast. De zwakke Yen is positief voor de export. De Japanse auto-industrie profiteert van de belangstelling voor hybride modellen.

Opkomende markten

De Chinese economie blijft kwakkelen. Het effect van eerdere stimuleringsmaatregelen is onzeker. De berichten vanuit de belangrijke Chinese vastgoedmarkt blijven negatief. Economische indicatoren duiden nog op een lichte vertraging van de groei. Elders in Azië zijn wel bemoedigende signalen te zien in de ontwikkeling van de export van Thailand, Zuid-Korea en Taiwan.

Beleggingscategorieën

Wij verwachten dat de aandacht van beleggers zich meer gaat richten op toekomstige bedrijfswinsten en economische ontwikkeling en minder op de renteontwikkeling. Wij gaan er vanuit dat het vertragende effect van de renteverhogingen geleidelijk duidelijker te merken zal worden in de ontwikkelde economieën. De hogere rente zou de vraag naar krediet moeten verminderen en banken worden terughoudender met het verstrekken van leningen. Het einde van de renteverhogingen door de centrale banken komt in zicht en de inflatie lijkt gepiekt te hebben. Wij vinden de verwachtingen voor toekomstige bedrijfswinsten nog te optimistisch. De waarderingen van aandelen in ontwikkelde markten sluit onvoldoende aan bij de afnemende economische vooruitzichten.

Rentemarkten kalmeerden in oktober. Tegen de achtergrond van de afzwakkende economische groei en de dalende inflatie was de rentestijging afgelopen maand opvallend. We denken dat de piek in rentes nabij is. Door de opstelling van de centrale banken zijn de rentes op bedrijfsobligaties opgelopen. Bedrijven die verhoudingsgewijs met veel geleend geld werken, gaan de hogere rentelast vroeg of laat merken. De risicovergoeding van credits ligt nu rond het gemiddelde van de afgelopen tien jaar en is nog te laag voor een scenario van economische afkoeling.

High yield obligaties laten inmiddels steeds aantrekkelijkere rentes zien in de VS en Europa maar er zijn twijfels of een economische afkoeling al voldoende is verwerkt in dit marktsegment. De risicovergoeding (opslag) voor dit type obligaties is in oktober zowel voor de VS als Europa opgelopen. Het neerwaarts risico van lagere bedrijfswinsten en stijgende wanbetalingen blijft aanwezig. Herfinanciering van bestaande leningen is duurder geworden door de opgelopen rente.

Zelf vergelijken met de fondsselector

Bent u op zoek naar een beleggingsfonds in een bepaalde categorie of regio? Gebruik de Fondsselector om uit het grote fondsaanbod een kleine, overzichtelijke selectie te filteren en kies de Robecofondsen waarin u wilt beleggen.
Ga naar de fondsselector

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Uw fondsen hebben een risico van 7 of minder

Klik op de link "Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Geselecteerde fondsen

Hier vindt u uw geselecteerde fondsen. Bekijk uw selectie en koop uw fondsen eenvoudig aan.

Sluiten