Evi-Robecopagina's

Omgeving voor beleggers in Robecofondsen

Vijf vragen over biodiversiteit als beleggingskans

Er komt steeds meer aandacht voor het belang van biodiversiteit. RobecoSAM Biodiversity Equities belegt in tientallen bedrijven die bijdragen aan de bescherming van de biodiversiteit, doordat ze de vernietiging van bossen, planten en dieren door menselijk handelen helpen tegengaan.

Wat is biodiversiteit en waarom is het belangrijk?

Biodiversiteit is te zien als de som van al het leven op aarde. Van het kleinste micro-organisme tot enorme walvissen en torenhoge bomen. We zijn voor heel veel alledaagse zaken afhankelijk van de biodiversiteit. Volgens de Verenigde Naties speelt biodiversiteit bovendien een sleutelrol bij het vermogen van oceanen en bossen om meer dan de helft van de totale CO2-uitstoot te absorberen.

Waarom gaat het zo slecht met biodiversiteit?

De afgelopen jaren zijn duizenden dieren- en plantensoorten verdwenen, terwijl het voortbestaan van nog eens tienduizenden soorten wordt bedreigd. In Nederland is bijvoorbeeld nog maar 15 procent over van de inheemse planten- en diersoorten die we in 1900 in ons land hadden. Overbevissing en intensieve landbouw zijn twee belangrijke oorzaken van de afname van biodiversiteit. Voor onze voedselvoorziening vragen we al jarenlang consistent meer van onze planeet dan deze kan bieden. Andere factoren die de biodiversiteit bedreigen zijn vervuiling, verstedelijking en de verspreiding van invasieve planten en dieren die inheemse soorten verdringen.

Wat is de aanpak van RobecoSAM Biodiversity Equities?

Voor sommige bedrijven liggen er financiële én duurzame kansen. Er zijn namelijk allerlei bedrijfsmodellen die helpen bij het verminderen van de druk op natuur of het beschermen van ecosystemen waardoor de natuur een kans krijgt om zichzelf te herstellen. Daarbij kan je denken aan een installateur van groene daken. Of een onderneming die resten bij voedingsbedrijven inzamelt en verwerkt tot biobrandstof of veevoer. Maar ook specialisten op het vlak van aquacultuur, die ervoor zorgen dat er veel minder wilde vis uit de oceanen gehaald hoeft te worden.

De fondsbeheerders gaan op zoek naar bedrijven die zorgvuldig omspringen met natuurlijke hulpbronnen op het land, in zoetwatergebieden en in zeeën. Een ander doelgebied zijn bedrijven die een rol spelen bij de verduurzaming van allerlei toeleveringsketens. Bijvoorbeeld door beter inzicht te bieden in waar bepaalde producten vandaan komen. Dit levert een selectie van ongeveer 230 aandelen op met een totale waarde van meer dan USD 3.000 miljard.

Ga voor het overzicht van alle Robecofondsen naar de Fondsselector.

Let op: beleggen brengt kosten en risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Uw fondsen hebben een risico van 7 of minder

Klik op de link "Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Geselecteerde fondsen

Hier vindt u uw geselecteerde fondsen. Bekijk uw selectie en koop uw fondsen eenvoudig aan.

Sluiten