Evi-Robecopagina's

Omgeving voor beleggers in Robecofondsen

Beleggingsvooruitzichten 2023-2027: herstel na inflatieschok

De kans is groot dat volgend jaar de angel uit de hoge inflatie wordt gehaald door een korte economische afkoeling. In de jaarlijkse uitgave van de ‘Expected Returns’ schetst Robeco een beeld van de verwachte beleggingsrendementen onder verschillende economische omstandigheden.

Robeco brengt elk jaar in kaart wat er de komende vijf jaar verwacht mag worden qua beleggingsrendementen. De ontwikkeling van de wereldeconomie heeft veel impact op de hoogte van de verwachte rendementen in de periode tot 2027. In het meest aannemelijke scenario op basis van de analyses (basisscenario) valt het groeitempo na het snelle herstel van de coronapandemie terug richting het gemiddelde van de lange termijn. In de Verenigde Staten en Europa heeft de economie niet langer de wind in de rug van zeer lage renteniveaus, hoge spaarreserves en een betaalbare woningmarkt. Behalve in de ontwikkelde wereld koelt ook het groeitempo in China wat af. Met name als gevolg van een vergrijzende bevolking komt de economische groei in dat land waarschijnlijk niet meer boven de 5% uit.

Basisscenario: de verwachting voor aandelen en obligaties

In het basisscenario komt de Amerikaanse economie in 2023 in een recessie, waarna zich een periode van herstel aftekent. Hoewel de economische teruggang de angel uit de hoge inflatie kan halen, liggen de aandelenrendementen hierdoor wat lager dan de historische gemiddeldes. Het verwachte rendement van aandelen uit de ontwikkelde wereld komt uit op 4%. Voor aandelen uit opkomende landen is dat 5,25%. Het verschil wordt voornamelijk verklaard door het hogere economische groeitempo in deze landen.

De renteontwikkeling heeft veel impact op het verwachte rendement van obligaties. In het basisscenario loopt de rente op kredietwaardige Europese staatsobligaties de komende jaren iets op. Omdat de waarde van obligaties altijd in tegengestelde richting beweegt als de rente, komt het verwachte rendement van deze categorie op -0,75%.

De huidige rentevergoeding van bedrijfsobligaties ligt aanzienlijk hoger dan die op veilige Europese staatsobligaties. Zelfs als rekening gehouden wordt met de mogelijke impact van enkele faillissementen, ligt het verwachte rendement van deze categorie met 2% hoger dan dat op staatsobligaties. Dat geldt ook voor high yield-obligaties, waarvan het verwachte rendement uitkomt op 3,75%.

Negatief scenario: stagflatie

De onverwachte wendingen van de afgelopen jaren geven wel aan dat het verstandig is om rekening te houden met meerdere scenario’s. In het negatieve scenario kost het veel moeite om inflatie onder controle te krijgen. Dat was aan het begin van de jaren ’80 bijvoorbeeld ook het geval. Toen kwam de Amerikaanse economie twee keer in een recessie terecht.

In een dergelijk scenario is het verwachte rendement op aandelen uit zowel ontwikkelde als opkomende landen negatief. Bedrijfsobligaties en high yield-obligaties zijn onder deze omstandigheden de categorieën die naar verwachting het beste presteren.

Gunstig scenario: groeiversnelling

Aan de andere kant is er ook een gunstig scenario denkbaar waarin de economische groei snel aantrekt, nadat de inflatie via een korte periode van economische afkoeling onder controle is gekomen. De snelle groei kan onder meer aangewakkerd worden door alle (overheids)investeringen in duurzame energie. Bovendien groeit het leeftijdssegment van 36 tot 44 jaar snel op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Dit segment kenmerkt zich door een relatief hoge productiviteit.

In het gunstige scenario groeien bedrijfswinsten snel en zijn beleggers bereid om wat meer risico te nemen. Dat wordt weerspiegeld in hoge verwachte rendementen voor aandelen uit ontwikkelde en opkomende landen. Aan de andere kant ligt het rendement van obligatiebeleggingen in dit scenario maar net boven het nulpunt.

Op de hoogte blijven van de laatste economische ontwikkelingen? Lees de Market Update.

Gerelateerde onderwerpen

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Uw fondsen hebben een risico van 7 of minder

Klik op de link "Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Geselecteerde fondsen

Hier vindt u uw geselecteerde fondsen. Bekijk uw selectie en koop uw fondsen eenvoudig aan.

Sluiten