Evi-Robecopagina's

Omgeving voor beleggers in Robecofondsen

Aandelen zetten nieuwe records neer

Robeco Sustainable Global Stars Equities​

  • Japanse markt blijft bloeien
  • Aandelen bereiken weer nieuwe records
  • Het fonds laat een sterk rendement zien

De beheerders van Robeco Sustainable Global Stars Equities, werkzaam bij Robeco Institutional Asset Management, hebben deze update geschreven en zijn verantwoordelijk voor de inhoud. In dit verslag geven zij een overzicht van de prestaties en ontwikkelingen van dit fonds.

Marktontwikkelingen

De wereldwijde aandelenmarkten bereikten in juni weer nieuwe recordhoogtes (+3,3% in EUR), vooral door stijgende koersen van een aantal indexzwaargewichten. De ongerustheid over de Europese verkiezingen werd gecompenseerd door gunstige inflatiecijfers uit de Verenigde Staten, wat de voorstanders van renteverlagingen geruststelde. Ondertussen blijft ook de Japanse markt het goed doen. De aardverschuiving in het monetaire beleid en de zichtbare verbeteringen op het gebied van ondernemingsbestuur heeft een grote groep buitenlandse beleggers aangetrokken. De aandelenbeurs in het land van de rijzende zon wordt weer omarmt op een manier die we jarenlang niet hebben gezien. Wereldwijd kunnen we echter stellen dat de overgrote meerderheid van de aandelen nog geen uitnodiging voor datzelfde feest heeft ontvangen. De aanhoudende marktconcentratie (waarbij slechts een klein aantal aandelen een grote stempel drukt op het rendement van de markt als geheel) lijkt te zorgen voor een verhoogde mate van ongerustheid onder beleggers.

Portefeuilleontwikkelingen

In juni behaalde het fonds een sterk absoluut rendement en presteerde het ook beter dan de referentie-index. De aandelenposities in de sectoren industrie & dienstverlening, energie en consument cyclisch droegen het meest bij aan de positieve resultaten, terwijl geen enkele sector een grote negatieve bijdrage leverde.

De grootste positieve bijdrage kwam van het aandeel Broadcom, een speler in IT-infrastructuur. Het bedrijf rapporteerde zeer sterke winstcijfers en verhoogde de prognose voor het hele jaar. De sterke vraag naar op maat gemaakte computerchips, zoals ASIC's (Application-specific Integrated Circuits), en netwerkoplossingen droegen bij aan de resultaten. Het Japanse aandeel Hitachi bleef ook stijgen vanwege de sterke betrokkenheid bij belangrijke thema's zoals elektrificatie en modernisering van het elektriciteitsnet. Daarnaast verkocht Hitachi 40% van zijn belang in een joint venture met Johnson Controls, waarvan de opbrengst waarschijnlijk terugvloeit naar de aandeelhouders. Binnen de gezondheidszorg was Eli Lilly opnieuw ons best presterende aandeel, vooral omdat het nieuwe alzheimermedicijn 'Donanemab' werd goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Eli Lilly boekte ook positieve resultaten op het gebied van de behandeling van slaapapneu en verstevigde zijn positie op het gebied van veel aan obesitas gerelateerde ziekten.

Aan de andere kant had het Australische mijnbouwbedrijf Fortescue een negatief effect op het rendement vanwege de lagere ijzerertsprijs. Overvloedige ertsvoorraden en zwakke marges op staal zetten de totale staalproductie onder druk. Ondanks de lagere ijzerertsprijs blijft Fortescue echter nog steeds veel geld genereren, waardoor we vertrouwen blijven houden in het aandeel. Creditcardbedrijf Visa had het afgelopen maand ook wat moeilijk, omdat een Amerikaanse federale rechter een schikking tussen Visa en een groep zakelijke klanten heeft verworpen. Eventuele nieuwe afspraken kunnen leiden tot minder gunstige voorwaarden voor het creditcardbedrijf.

Rendement Robeco Sustainable Global Stars Equities​

per 30 juni 2024

PeriodeRendement (%)
202418,51%
202321,42%
2022-15,32%
202131,27%
202016,34%
201933,23%
2021-202310,51%
2019-202315,91%
Sinds start (04-1933 )8,94%
Geannualiseerd (jaar)

Gemiddeld rendement per jaar na fondskosten over de aangegeven periode. De dienstverleningskosten zijn nog niet verwerkt in het rendement. De dienstverleningskosten zorgen ervoor dat het rendement lager is dan hierboven weergegeven. Een periode korter dan een jaar is niet representatief voor de prestaties op langere termijn. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 10 actieve portefeuillewegingen (per eind 30 juni 2024)

OndernemingPortefeuillewegingIndexwegingRelatieve weging
Alphabet Inc. Klasse A5,2%1,6%3,6%
AstraZeneca PLC3,0%0,4%2,6%
Hitachi, Ltd.2,7%0,1%2,5%
Broadcom Inc.3,3%0,9%2,4%
Visa Inc. Class A3,0%0,7%2,4%
RELX PLC2,4%0,1%2,3%
JPMorgan Chase & Co.3,2%0,9%2,3%
Thermo Fisher Scientific Inc.2,5%0,3%2,2%
Marsh & McLennan Companies, Inc.2,1%0,2%2,0%
Trane Technologies plc2,0%0,1%1,9%
Bronnen: Robeco, FactSet

De bovenstaande tabel toont de aandelen die het grootste accent krijgen (relatieve weging) ten opzichte van de positie die het aandeel inneemt in de wereldindex. Onze grootste actieve positie blijft Alphabet. Met zijn leidende positie in zoekmachines en de cloud, plus investeringen in zijn AI-platform, voorzien we aantrekkelijke toekomstige rendementen. Wij vinden Alphabet ondergewaardeerd is en beschouwen het bedrijf als een AI-winnaar. Op de tweede plaats vinden we het Britse farmaciebedrijf AstraZeneca. Voor wat betreft aankomende nieuwe producten heeft dit bedrijf een van de sterkste posities binnen de farmaciesector, terwijl het risico van aflopende patenten klein is. Hitachi, een aantrekkelijk gewaardeerd Japans industrieel conglomeraat, maakt onze top 3 van actieve posities compleet en is een belangrijke speler in de energietransitie door zijn brede aanbod van infrastructurele en elektrische apparatuur.

Portefeuillewijzigingen

In juni hebben we de aandelen van landbouwmachines Deere & Co. verkocht. Dit vanwege de langdurige neerwaartse cyclus in de landbouwsector, met weinig zicht op enige stabilisatie, laat staan winstherstel. Met de opbrengst zijn we overgestapt naar betere alternatieven, zoals Union Pacific, een Amerikaanse spoorwegmaatschappij. Nu de neerwaartse vrachtcyclus zijn einde nadert, denken wij dat Union Pacific één van de betere bedrijven is om te profiteren van een herstel. Daarnaast hebben we winst genomen op enkele duurdere aandelen (zoals Microsoft en Costco) en hebben we belangen met een hoger rendement op vrije cashflow (zoals Cheniere Energy en Mercedes-Benz) vergroot.

Sectorwegingen (per eind juni 2024)

We hebben een sterke voorkeur voor bedrijven met een hoog rendement op geïnvesteerd vermogen en hoge vrije kasstromen. Dit sluit aan bij onze beleggingsfilosofie dat een sterk rendement op geïnvesteerd vermogen in combinatie met een solide vrije cashflow, resulteert in een superieur aandelenrendement op de langere termijn. Kapitaalintensieve bedrijven met een laag rendement op geïnvesteerd vermogen vinden we minder aantrekkelijk. Onze grootste posities bevinden zich in IT, financiële dienstverlening en gezondheidszorg.

SectorPortefeuillewegingIndexweging
Informatietechnologie27,4%25,9%
Financiële dienstverlening16,0%14,8%
Gezondheidszorg13,9%11,8%
Consument cyclisch12,3%10,2%
Industrie & dienstverlening10,0%10,7%
Communicatiediensten9,7%7,8%
Consument defensief3,6%6,3%
Energie3,1%4,3%
Basismaterialen3,0%3,7%
Vastgoed0,9%2,1%
Nutsbedrijven0,0%2,4%
Bron: Robeco, FactSet

Vooruitzichten

Nu we de rustige zomerperiode ingaan, is het zoeken naar cijfers die de markten in toom houden. Op macro-economisch vlak moeten we de schommelingen in het sentiment als gevolg van verkiezingen, de escalerende spanningen in het Midden-Oosten en het onbekende verdere verloop van de oorlog in Oekraïne, nauwlettend in de gaten houden. Naarmate het beeld van een langer hoog blijvende rente zijn weg vindt naar de reële economie, daalt ook de hoop op een zogeheten ‘V-vormig’ herstel (een sterk herstel volgend op een sterke neergang). Dit werkt weer in het voordeel van de bekende ‘megacaps’ bedrijven die de markt nu al meer dan een jaar domineren. Hun waarderingen lijken misschien hoog, maar de populariteit onder beleggers lijkt nauwelijks af te nemen. De overstap naar goedkopere, achtergebleven waardeaandelen lijkt dus nog steeds risicovol. Bij het samenstellen van de portefeuille komt het opnieuw aan op het vinden van een balans tussen momentumwinnaars en aantrekkelijker gewaardeerde bedrijven met gezonde fundamentele kenmerken.

Belangrijke informatie

Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam als beheerder van instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten (ICBE's) en alternatieve beleggingsfondsen (AIF's) ("Fonds(en)"). De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. Robeco kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta. Tenzij anders aangegeven is de performance i) gebaseerd op de koers na aftrek van kosten en ii) inclusief herbelegging van dividend. Meer informatie over de fondsen wordt gegeven in het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de kantoren van Robeco of via de website www.robeco.nl.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Uw fondsen hebben een risico van 7 of minder

Klik op de link "Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Geselecteerde fondsen

Hier vindt u uw geselecteerde fondsen. Bekijk uw selectie en koop uw fondsen eenvoudig aan.

Sluiten